Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Debatt: Vasaskolans utbyggnad håller inte måttet!

"Vi ser inte det meningsfulla med att bryta mot stadens bebyggelsemönster på detta sätt", skriver Gävle gille i en debattartikel om Vasaskolans utbyggnad.

Gävle gille gillar inte planerna för Vasaskolan. Illustration ur gestaltningsbeskrivningen.

Annons

Gävle gille har tagit del av en broschyr kallad en gestaltningsbeskrivning avseende ett projekt att bebygga Vasaskolans skolgård med nya skolbyggnadspaviljonger. Förslaget är utfört av ett välrenommerat arkitektkontor. Det är ambitiöst redovisat i text och bilder, snyggt och välargumenterat. Allt avsett att vara professionellt och övertygande.

Men förslaget som sådant håller inte måttet!

Annons

Det är byggnader som närmast kan beskrivas som tak med vindsinredningar utan hus under. Det talas något högtravande om att ”Förmedla mellan dåtid och nutid” och Newtons Principia Mathematica åberopas, men förmedlandet stannar vid att de nya husen utformats med inspiration av Vasaskolans höga tak. Men effekten är ändå så helt avvikande, byggnaderna är pyramidformade lådor av takplåt ända nedifrån marken, tätt perforerade av fönster. Och helt avvikande från det sätt byggnader traditionellt uppträder i en stadsmiljö.

Annons

Gävle gille ifrågasätter om inte en introduktion av denna helt annorlunda arkitektur som det här är fråga om strider mot den k-märkta skolmiljön och mot riksintresset för kulturmiljö Gävle innerstad.

Den av kommunen antagna arkitekturpolicy uttalar också att ny bebyggelse ska:

* Bidra till miljön.

* Samspela med omgivningen.

* Ha en arkitektonisk idé.

Endast punkt 3 stämmer på detta projekt – men även en idé kan behöva ifrågasättas.

Vi ser inte det meningsfulla med att bryta mot stadens bebyggelsemönster på detta sätt, då det dessutom skulle vara fullt möjligt att bygga mer normala hus för de avsedda ändamålen – och då menar vi inte kopior eller andefattig underordning utan kvalificerade arkitekturverk.

Hembygdsföreningen Gävle gille

Annons

Annons

Till toppen av sidan