Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Andersbergs närbibliotek en central plats för möten och integration

Vi socialdemokrater vet att tidiga och långsiktiga satsningar på språk, kommunikation och läsning är viktiga förutsättningar för att öka jämlikheten, skriver S i Andersberg.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hampus Forsmark, S.

Bild: Emma Åhman

Annons

Regeringen har i sin budgetproposition utlovat extra miljarder för innevarande år till kultursektorn för att stödja barns och ungdomars läsning. Även stimulansstöd för år 2021. Regeringen föreslår samtidigt flera insatser för att förbättra barn och ungdomars läsning.

Bland annat vill man inrätta ett läsråd. Läsrådet ska samordna insatser inom bland annat skola, myndigheter, folkbildning, bokhandlare och förlag. Dessutom vill man bygga ut det så kallade Bokstart, en nationell satsning på yngre barns språk- och läsutveckling som drivs av Statens kulturråd.

Annons

Förväntningarna är stora att dessa satsningar kommer att ge avtryck i barn och ungdomars aktiviteter kring Andersbergs bibliotek. Satsningar kan ge utökade möjligheter att stärka kontakten med biblioteket genom ett brett utbud av aktiviteter som gynnar integrationen.

Annons

Vi socialdemokrater vet att tidiga och långsiktiga satsningar på språk, kommunikation och läsning är viktiga förutsättningar för att öka jämlikheten. Det ger en grund till ett livslångt lärande, att bli delaktig i ett samhälle med ökad frihet till egna val.

Biblioteket är en lokal institution för boksamling och skriftserier. En plats inte enbart för bokälskare. En mötesplats som kan vara till brädden fylld av olika kulturyttringar för allas behov.

Biblioteken har en folkbildande uppgift och att skapa möten och förståelse för det gemsamma. Ett bibliotek kan vara en motor i en stadsdelsutveckling. Vi vill värna och utveckla biblioteket för vi är övertygade att ett bibliotek är en sammanhållande länk och träffpunkt i en stadsdel. Genom satsningar på biblioteket kan stadsdelen utvecklas ytterligare. Stadsdelen delar samhällsservice med angränsande områden som Fridhem, Höjersdal, Hemlingby och Sörby. Dessutom kommer folkmängden öka med utbyggnaden av Hemlingby.

Vårt 40-åriga bibliotek har en självklar plats för oss som bor på den södra delen av staden.

När pandemin är över kommer det att finnas ett extra stort behov av att mötas och utvecklas tillsammans. Vi tror att Gävle kommun menar allvar med de nya satsningar som görs i den södra delen av kommunen.

Annons

Annons

Därför ser vi fram mot att biblioteket i Andersberg får del av de satsningar som ovan beskrivits. Vi ser också fram emot att alla vi som bor i Andersberg ska ges möjlighet att påverka utvecklingen av vårt stadsdelsbibliotek.

Biblioteket är en symbolfråga som inte får minimeras.

Socialdemokraterna i Andersberg

Sanna Backeskog

Bekir Yildiz

Hampus Forsmark

Sture Sandberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan