Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Arbetet mot våld i nära relationer måste förstärkas

Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Våldet i samhället ökar generellt och drabbar stora grupper och dess omgivning. Vad gäller våldet mot kvinnor så drabbar detta inte bara den enskilda individen, utan familjen i stort och barnen. Extra fokus bör därför ligga på att minska kvinnovåldet utifrån det faktum, att våldet inte är könsneutralt, skriver Anna-Karin Åström och Wanja Delén, SD.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Våld mot kvinnor är ett betydande jämställdhetsproblem som måste tas på största allvar, skriver debattörerna. Bilden är arrangerad.

Bild: Henrik Nyblad

Annons

Just kvinnor drabbas i dag i högre grad, framförallt av det dödliga våldet, varför kvinnovåld utgör ett betydande jämställdhetsproblem som måste tas på största allvar.

Sverigedemokraterna ser i dag ett stort behov av att förstärka arbetet mot våld i nära relationer, något vi har valt att prioritera och avsätta medel för i vårt förslag till budget inför 2021. Medel vi bland annat vill ska säkerställa att kommunen faktiskt tillhandahåller lämpligt stöd för de utsatta, och att det erbjuds utan onödigt dröjsmål.

Annons

Annons

Sådana viktiga stödinsatser får inte utebli eller förskjutas till en kry-app (gd.se, 201124). Vi vill se intensifierade insatser mot förövare som önskar bryta det egna våldsutövandet, insatser som syftar till att minska risken för att ytterligare individer utsätts i framtiden. Fokus ska dock alltid förläggas på den/de utsattas behov av trygghet och säkerhet. Våra förslag syftar till att förebygga våldet så att det aldrig inträffar.

Det universellt våldspreventiva arbetet med fokus på jämställdhet måste förstärkas ytterligare, framförallt inom vissa av dagens eftersatta områden. Vi föreslår därför att det förebyggande arbetet mot hedersförtryck, redan i förskola och lågstadium implementeras i handlingsplanerna. Samtlig personal därinom ska erhålla nödvändiga och effektiva utbildningsinsatser för att kunna fullfölja detta uppdrag, så att de i ett tidigt skede kan identifiera samt vidta adekvata åtgärder.

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att motverka ett ekonomiskt maktutövande, ska Gävle kommun vid utbetalning av försörjningsstöd utföra delad utbetalning, i de fall där flera parter i ett hushåll beviljats bistånd. Det är förövares systematiska maktutövanden som ska begränsas, inte kvinnans rörelsefrihet. På sikt kan denna förändring minska utsatta kvinnors isolering och utsatthet, och i stället bidra till ett ökat mod och fler möjligheter att lämna relationen.

Annons

Sverigedemokraternas politik främjar genuin jämställdhet, där alla kvinnor och män tillåts och respekteras precis som de är, med samma rättigheter att leva fria utan hot, våld och förtryck, i dag och alla andra dagar!

Anna-Karin Åström

SD Kvinnor Gävleborg

Wanja Delén, SD

oppositionsråd Gävle kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan