Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Rädslan begränsar unga kvinnors handlings- och livsutrymme

Enligt FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 framgår att våldet mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor, vilket har lett till mäns herravälde över och diskriminering av kvinnor och till att förhindra kvinnors fulla framsteg och att våldet mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismer genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad position gentemot män.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För många unga kvinnor är vardagen fylld av rädsla, obehag och en ständig beredskap för trakasserier, närmanden och till och med övergrepp, skriver Vänsterpartiet.

Bild: Arkivbild

Annons

I budgeten för 2021 har Vänsterpartiet Gävle en politik för ökad jämställdhet och för att bekämpa våldet mot kvinnor.

Vi vill erbjuda feministiskt självförsvar till unga kvinnor i skolan i Gävle. För många unga kvinnor är vardagen fylld av rädsla, obehag och en ständig beredskap för trakasserier, närmanden och till och med övergrepp.

Rädslan begränsar unga kvinnors handlings- och livsutrymme och hindrar dem från att utveckla en grundmurad självkänsla och ett gediget självförtroende. Feministiskt självförsvar är grundat av kvinnor för kvinnor och bygger på att flickor och kvinnor delar erfarenheter och tillsammans utarbetar strategier för att bland annat hantera rädsla.

Annons

Annons

Vi vill stärka kvinnojouren. Genom kvinnors ideella arbete i kvinnojourer kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser ibland brister. Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Kvinnojouren i Gävle ska inte privatiseras och bli en del av välfärdens vinstdrift.

Vi vill utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck och ge långsiktigt stöd till de yrkeskårer som möter människor som är utsatta. Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former av strukturell och organiserad karaktär. Klassamhällets segregering stärker den, men det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer.

Vänsterpartiet Gävle

Sophia Flybring

ordförande

Tord Fredriksen

sekreterare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan