Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Alla arbetar för att exploateringen sköts på ett transparent sätt

Vi i den politiska majoriteten i Gävle kommun kräver självklart att alla företag i kommunen, stora som små, lokala som internationella ska göra rätt för sig och följa gällande regler och lagar. Det ska det inte finnas någon tvekan om, skriver Erik Holmestig och Jörgen Edsvik.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Erik Holmestig och Jörgen Edsvik.

Bild: Arkivbild

Annons

Svar till Omställning Gävle och Naturskyddsföreningen: Alla är lika inför lagen och i samband med alla exploateringar är det aktuell detaljplan och olika former av miljötillstånd som styr vad som får utföras och på vilket sätt det ska göras. I det aktuella fallet i Stackbo har brunnar sinat i samband med Microsoft bygge och utredningen av situationen och ansvarsfrågan ligger hos länsstyrelsen för prövning. Helt enligt gällande regelverk.

Annons

Annons

Denna utredning kommer att ge svaret på om det finns ett samband mellan bygget och de sinande brunnarna och huruvida någon part begått ett fel. Därefter kan eventuella ersättningsanspråk regleras mellan parterna.

Gävle kommun kan inte ta ställning för den ena eller andra parten men ser att resultatet av länsstyrelsens pågående utredning är viktigt för att drabbade ska få svar och eventuella fel kunna rättas till. Kommunen har däremot tagit ansvar för att bidra till dialog mellan samtliga berörda och har tagit initiativ till välbesökta träffar som anordnats där företrädare för berörda myndigheter och företag mött närboende för att utbyta tankar och få in synpunkter.

Vår uppfattning är också att såväl Trafikverket, Vattenfall, Microsoft, länsstyrelsen som Gävle kommun alla arbetar för att sina respektive delar av exploateringen sköts på ett transparent sätt som vid alla nya etableringar, men förstår också att det är svårare att se olika aktörers ansvar och roller när det är många parter inblandade.

Som förtroendevalda representerar vi alltid kommunen och kommunens medborgare och det är därför viktigt att vara tydlig med att vi har samma förväntningar på att företag som finns i vår kommun följer lagar och regler, oavsett storlek.

Annons

Erik Holmestig, C

kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Jörgen Edsvik, S

kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan