Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Borde inte personalen tillägna sig den etiska koden före anställning?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Arkivbild, Jerry Brodin

Annons

Att personal på en statlig myndighet som Försäkringskassan har så dåligt omdöme är ofattbart! Att enhetschefen och övriga inblandade nu plockats bort från sin tjänst är verkligen på sin plats. I stället ska de internt utbilda sig om den statliga värdegrunden och lära sig om Försäkringskassans etiska kod.

Annons

Annons

Bör inte personal tillägna sig detta före anställning? Kunskap om värdegrund och bemötandets etik är nödvändigt i arbete med människor. Vad professionell yrkesetik innebär i det praktiska arbetet är viktig kunskap, det handlar inte bara om olika teorier och tankesätt.

Som enskild anställd är det nödvändigt att man först lär sig de etiska regler och rutiner som generellt gäller på sin arbetsplats; vad man får och inte får göra. Men det räcker inte!

Som anställd krävs även en "god yrkesutövning" som innebär att man i olika situationer måste göra sin egen bedömning. Hur hanterar jag de etiska dilemman jag ställs inför såväl privat som i yrkeslivet.

Själv har jag arbetat inom skolans värld i många år som både historie-, samhällskunskaps- och religionslärare och det är mycket som ska läras ut. Ämnet "Etik och moral ingår dock som en liten del i religionsundervisningen. En obligatorisk kurs för alla på gymnasiet behövs inför arbetslivet; att kunna skilja på vår privata etik och professionsetik.

Elever måste ges möjlighet att samtala och diskutera innebörden av värdegrunden, vilket även leder till personlig utveckling. Det är i våra handlingar som vi uttrycker vår etik.

Lena

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan