Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hur många olyckor ska behöva ske på E4 i Gävleborgs län?

Om vi kan sammanställa de samhällsekonomiska kostnaderna av störningarna i vägtrafiken så kan vi sedan väga det mot vad det kostar att göra förbättringar av vägnätet, skriver Kristdemokraterna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En trafikolycka på E4 söder om Söderhamn den 11/1 i år.

Bild: Felicia Andersson

Annons

Återigen har en olycka på E4 genom länet skett. Ännu en olycka som lett till såväl person- som fordonsskador och trafikstörningar på grund av räddnings- och bärgningsarbete med mycket begränsad framkomlighet.

Sträckorna med 2+1-väg är mycket olycksdrabbade och vi kan se att det skapar stora problem när det blir totalstopp på grund av att det endast är 2+1-väg, med mitträcke. Vägsträckorna med omkörningsmöjlighet skapar även en stress, och troligtvis även högre hastighet.

Annons

Annons

Trafikverkets arbete med att förbättra sträckan längre norrut, Kongberget-Gnarp, har blivit uppskjutet ett antal gånger de senaste åren. Ett flertal kommuner och även Region Gävleborg har försökt att påverka Trafikverket att i stället för att bygga en 2+1-väg, bygga en fyrfilig väg, en så kallad 2+2-väg. Detta skulle leda till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet, på en viktig sträcka väg norrut, där trafikmängden troligen kommer att öka långt tidigare än Trafikverkets prognoser.

Liksom sträckan längre söderut kan ett bygge av 2+1-väg Kongberget-Gnarp så småningom resultera i ännu en åtdragen midja mot Norrland, där yrkestrafik, arbetspendlare men även semesterresenärer blir de stora förlorarna.

En fyrfilig väg skulle i längden gynna både vår region och även andra. Det vore önskvärt att Region Gävleborg tillsammans med Trafikverket och kommunerna i anslutning till vägbygget tar upp dialogen kring samarbete och finansiering. För att höja standarden på våra vägar kunde kostnaderna även delvis finansieras på liknande sätt som Norges ”bompeng”.

Det rapporteras och vittnas ofta om stora trafikstörningar, stopp på E4, som ger ringar på vattnet för många i samhället. Idag har vi inte tillräckliga verktyg för att bedöma samhällskostnaden för trafikstörningar, vilket är en stor brist. Inte heller finns det systematisk uppföljning och redovisning av de samhällsekonomiska kostnaderna för driftstörningar och andra incidenter på våra vägar.

Annons

Annons

Om vi kan sammanställa de samhällsekonomiska kostnaderna av störningarna i vägtrafiken så kan vi sedan väga det mot vad det kostar att göra förbättringar av vägnätet.

Kristdemokraterna i Region Gävleborg

Jennie Forsblom

Peter Åkerström

Lili André

Lars Österberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan