Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Varför är kyrkans ledning så rädd för engagerade medlemmar?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Från GD Debatt den 24/1

Annons

Kyrkoherde Karin Sarja framhåller i en debattartikel i GD söndagen 24 januari bland annat att det är allt viktigare att stå upp för demokrati och att ett engagemang i just kyrkan kan vara ett sätt. Vidare behöver kyrkan engagerade förtroendevalda som kan vara med i arbetet i en föränderlig värld.

Vi håller med dig fullt ut i dessa slutsatser. Men vi stannar inte med att det bara är viktigt att stå upp för demokratin genom kyrkoval vart fjärde år. Vi anser att demokratin måste få sträcka sig längre än så. Engagerade kyrkomedlemmar måste dessutom kunna ges möjlighet att delta i den demokratiska processen mellan valen.

Annons

Svenska kyrkan i Gävle med drygt 40 000 medlemmar fördelade på fyra församlingar har under innevarande mandatperiod centraliserats till en församling och därmed har fyra församlingsråd avvecklats. Dessa råd har givit sammanlagt 49 medlemmar möjlighet att på ett högst påtagligt sätt engagera sig inom kyrkans verksamhet och var en del av den interna församlingsnära demokratin.

Annons

Flera av församlingarna har också haft regelbundet återkommande församlingsmöten där församlingsbor/medlemmar och förtroendevalda kunde mötas och diskutera församlingens gudstjänstliv och verksamhet i övrigt.

Med denna centralisering har en tredjedel av alla förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Gävle plockats bort. Det enda som kommer i församlingsrådens ställe är ett av kyrkorådet uppstyrt kyrkforum med minst två träffar per år vid varje kyrka med regelbundet gudstjänstfirande.

Vi förstår inte varför kyrkans ledning är så rädd för engagerade medlemmar i den demokratiska process som församlingsråden utgjorde. Eller har vi svaret i det som kyrkorådets ordförande Roberth Krantz uttryckte i en nyhetsartikel i GD den 18 januari: ”Det vi vinner är en större flexibilitet framåt i tiden. Varje församling måste ha minst en kyrka och på sikt kan vi inte ha hur många kyrkor som helst.”

Framtida förändringar blir, enligt Krantz, mer flexibla – alltså enklare och smidigare – efter att församlingsråden och engagemangen kring de skilda församlingarna har försvunnit. Vad han säger är att det är jobbigt och besvärligt med fler inblandade i förändringsprocesserna.

Annons

Vi inser ju att en återgång till fler församlingar med församlingsråd inte är något som är aktuellt nu. Men om man som du skriver, att det är viktigt att stå upp för demokratin och fortsatt engagerade förtroendevalda, så måste mer till än bara kyrkforum.

Varför inte starta regelbundet återkommande ”kyrkomöten” vid varje kyrka kring gudstjänstfirandet och övrig verksamhet och låt det utvecklas till att också omfatta att intresserade ges möjlighet att engagera sig i ett verksamhetsråd eller liknande.

Vad är ni rädda för Karin?

Per och Ulrika Rask

Strömsbro

Annons

Annons

Till toppen av sidan