Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Inför lån av rollator till länets invånare över 80 år

Det skulle kunna underlätta att få låna en rollator genom hjälpmedelscentralen, att avdramatisera användandet genom att erbjuda en avgiftsfri rollator, om behovet finns efter 80 år, skriver Kristdemokraterna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Låt alla över 80 år få låna rollator, föreslår Kristdemokraterna.

Bild: TT

Annons

Det är glädjande att det preventiva arbetet mot fallskador i Gävleborg har gett resultat. Under ett antal år har Gävleborg legat bäst till i hela landet när det gäller antalet fallolyckor bland äldre, över 65 år. De senaste två åren har dock trenden vänt något för ovanstående åldersgrupp och antalet fallolyckor som inneburit sjukhusvistelse har ökat i länet.

Annons

De flesta fallskador sker i det egna hemmet-boendet där många risker kan elimineras med hjälp av balans och styrka men också med gånghjälpmedel. När det gäller hjälpmedel har Region Gävleborg i dag ett stort egenansvar för våra medborgare. Rollatorer förskriver vi endast under en rehabiliteringsperiod, till exempel efter skada eller sjukdom. Om det finns fortsatta behov efter det får patienten köpa en egen. Låneperioden brukar vara cirka två-tre månader med vissa undantag.

Annons

För äldre patienter skulle det underlätta om de kunde ha rollatorn under en längre tid då många äldre inte prioriterar inköp av en egen rollator. Att debutera som rollatoranvändare kan vara förenat med vissa svårigheter och även med stigmatisering.

Det skulle kunna underlätta att få låna en rollator genom hjälpmedelscentralen, att avdramatisera användandet genom att erbjuda en avgiftsfri rollator, om behovet finns efter 80 år.

Därigenom fortsätter vi arbetet med att minska fallrisker och därmed också fallskadorna. Med detta hjälpmedel kan man bli mer självständig i sitt vardagsliv, vilket är en faktor till god hälsa. Bibehållen hälsa ger livsglädje och rollatorn kan även motverka ensamhet då den kan hjälpa medborgaren att ta sig ut lättare. Sittbrädan möjliggör vila just där man är, om kraften tryter, och aktivitetsförmågan gör personen fri och oberoende av annat stöd.

Vi vill att antalet fallskador ska fortsätta att minska. Med tanke på den demografiska utvecklingen, att vi får allt fler äldre-äldre, föreslår vi att Region Gävleborg tar bort egenansvar för rollator och inför lån av rollator för våra invånare över 80 år. Förslaget kommer upp på regionfullmäktigesammanträdet i dag fredag 29/1.

Kristdemokraterna Region Gävleborg

Jennie Forsblom

Peter Åkerström

Lili André

Lars Österberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan