Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: På vilket sätt är det odemokratiskt att låta fler komma till tals?

Svar till Boel Johansson, POSK: Vad är demokrati för Boel Johansson och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK? Av kyrkoordningen och lagen om Svenska kyrkan framgår att organisationen ska vara demokratisk och det fastslås att det vart fjärde år ska ske val dit alla medlemmar från 16 år inbjuds att rösta och på så sätt ha möjlighet till inflytande och påverkan. Det uppfylls i Gävle nu likväl som tidigare, skriver Roberth Krantz.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Roberth Krantz.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

POSK skriver att Gävle församling ska toppstyras av ett kyrkoråd vilket är en mycket populistisk beskrivning. Med sin långa erfarenhet från Svenska kyrkan i Gävle vet de att det sedan i vart fall 30 år har funnits en styrelse, ibland med namnet Kyrkoråd, ibland benämnt som Kyrkonämnden, och under denna tid har det funnits ett fullmäktige och en styrelse som berett frågor om budget, fastigheter, personal och övergripande verksamhetsstyrning. Där sker alltså inte någon förändring nu.

Det stämmer att det tidigare har funnits ett forum benämnt på senare år som församlingsråd, vid upphörandet fanns där 42 förtroendevalda varav 16 också har platser i kyrkorådet och/eller kyrkofullmäktige.

Annons

Annons

Det som blir svårt att förstå är varför det skulle vara mer demokratiskt att låta dessa 26 ytterligare personer ha inflytande över verksamheten men inte låta övriga medlemmar få komma till tals mellan kyrkovalen? Kyrkorådet har nu fattat beslut om att införa kyrkforum, det fanns inte från POSK något alternativt förslag. Alla ledamöter från POSK utom en ställde sig bakom beslutet, denne reserverade sig men hade inget alternativt förslag.

Boel Johansson skriver att Socialdemokraterna genomdrivit förändringen, men i kyrkorådet finns fem ledamöter från S, fyra från POSK, och en vardera från FISK, C och SD. Det är alltså inte möjligt för Socialdemokraterna att få igenom några beslut utan medverkan av minst två andra nomineringsgrupper.

Kyrkorådet har ställt krav om att det vid minst två tillfällen per år (men det finns ingen övre gräns) i och kring varje kyrka/kapell med regelbundet gudstjänstliv ge alla medlemmar möjlighet att komma till tals och få information om verksamheten, komma med frågor, synpunkter och förslag.

På vilket sätt är det odemokratiskt att låta fler komma till tals och få möjlighet att påverka? Jag vill påstå att det är ett ökat demokratisk inflytande även om det formella beslutet och det formella ansvaret nu som tidigare kommer att ligga hos styrelsen, det vill säga kyrkorådet.

Annons

Det förslag som Boel Johansson beskriver i sin debattartikel lämnades också i det remissvar till utredningen om kyrkforum som lämnades från POSK, frågan utreddes i den process som föregick kyrkorådets beslut men av flera skäl, som redogörs för i utredningen, gick förslaget inte vidare.

Om det varit så att möjligheterna till medlemmarnas inflytande hade begränsats hade jag kunnat förstå kritiken men denna förändring syftar till att fler medlemmar ska ges insyn och påverkansmöjlighet. Det har jag svårt att se som en åtgärd i syfte att minska medlemmarnas möjlighet till inflytande.

Roberth Krantz, S

ordförande i kyrkorådet Gävle församling

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan