Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Jag är helt övertygad om att den nya ordningen skapar goda förutsättningar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Roberth Krantz.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Svar till Per och Ulrika Rask: Det stämmer att kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Gävle pastorat beslutat att det skulle bli en församling från den 1 januari 2021. Det beslutet har sedan fastställts av stiftsstyrelsen i Uppsala stift. Som bakgrund för beslutet gjordes en omfattande utredning med spaningar både bakåt i tiden historien och framåt. Utredningen är ett mycket gediget arbete som gjorts tillgänglig för alla som deltagit i beslutsprocessen och som finns tillgänglig också för alla andra som är intresserade.

Jag vidhåller att det för de allra flesta av församlingens dryga 40 000 medlemmar inte är en förändring som blir särskilt stor och inte heller negativ. Men visst stämmer det att det är en påtaglig förändring för de 42 personer som tidigare hade uppdrag i församlingsråden, då dessa uppdrag upphört.

Annons

Annons

För 16 av dessa finns förutsättningar att fortsätta att påverka genom de platser dessa personer har i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. För de 26 övriga och alla de medlemmar i kyrkan som inte suttit i församlingsråden har vi skapat en ny form för inflytande.

Ni framhåller det goda i att man i en församling, Maria församling, regelbundet bjudit in församlingens medlemmar till möten. Det är ju just detta som är en av förebilderna till att skapa kyrkforum, vilket vi valt att kalla det. Vi har sagt att det i varje kyrka med regelbundet gudstjänstfirande ska genomföras minst två kyrkforum per år, men det finns ingen övre gräns för antalet kyrkforum.

Vi menar att i stället för att begränsa möjligheten till de 42 personer som suttit i församlingsråden så blir det nu möjligt för alla medlemmar att aktivera sig och komma till tals. Det blir också en plattform där vi kan berätta om kyrkans verksamhet och inhämta önskemål och synpunkter på verksamheten och hjälpa människor att komma in i och bli aktiva deltagare i kyrkans alla verksamheter eller ideella medarbetare i densamma.

Det finns så klart också andra möjligheter att påverka och göra sin röst hörd tillexempel genom att mig eller någon annan i kyrkorådet via telefon eller e-post för att få svar på sina frågor eller framföra synpunkter om verksamheten i församlingen.

Jag är helt övertygad om att den nya ordningen skapar goda förutsättningar för att nå ut med information om kyrkans verksamhet, ha en god dialog med kyrkans medlemmar om den utveckling man önskar och för att rekrytera människor som ideella medarbetare i verksamheten, just för att bli en folkkyrka.

Roberth Krantz, S

ordförande kyrkorådet Gävle församling

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan