Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det finns en tydlig linje mellan att leda och att styra inom kyrkan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Roberth Krantz.

Bild: Michael Sundberg

Annons

Svar till Ulrika och Per Rask: Det stämmer att det funnits förtroendevalda i församlingsråden i var och en av de församlingar som ingått i pastoratet, dessa har valts av kyrkofullmäktige och hade enligt kyrkoordningen några frågor som man särskilt ansvarade för. Men utöver dessa förtroendevalda har det också funnits många olika grupper av aktiva medlemmar som deltagit i verksamheten och verksamhetens genomförande till exempel ett distriktsråd i Strömsbro, gudstjänstgrupper i Heliga Trefaldighets församling, körsångare i Staffans församling, arbetskrets i Bomhus församling och kyrkvärdar i Maria Församling och många, många fler.

Annons

Men det finns en tydlig linje mellan att leda och att styra, förtroendevalda ska syssla med att styra verksamheten medan det enligt kyrkoordningen är kyrkoherden som leder verksamheten, lite förenklat kan man säga att förtroendevalda ska syssla med ”vad” och kyrkoherden och övriga anställda ska syssla med ”hur”.

Annons

Jag kan försäkra er att om det hade varit så att jag eller andra i kyrkorådet hade tyckt att det är besvärade med andra åsikter och synpunkter eller att engagerade människor är ett problem då skulle vi ha valt att sysselsätta oss med annat än att vara förtroendevalda.

Om kyrkorådet hade önskat en ordning där färre människor skulle ges möjlighet att lämna synpunkter, komma med kritik eller förslag hade vi inte valt att inrätta ”kyrkforum” som inte är någon obligatorisk verksamhet. Vi hade kunnat stanna vid det inflytande som kyrkoordningen fastslår, det vill säga kyrkoval en gång vart fjärde år. Men vi har valt att inrätta ett forum för att ge möjlighet till information och synpunkter men det forumet är också tänkt att kunna vara en väg in i de övriga grupper av ideella som finns för att vara aktiv kring det diakonala arbetet, kring genomförande av gudstjänst eller liknande.

Erfarenheten har varit att församlingsråden främst har drivits av att syssla med ledningsfrågor (hur frågor) och verksamhetens genomförande så har vi valt att skapa ett forum där man både kommer att kunna prata om ”vad” och ”hur” frågor. Vi har dessutom särskilt skrivit in i arbetsordningen att innan förändringar eller försäljning av fastigheter så måste det genomföras ett särskild kyrkforum just kring denna fråga. Ett så omfattande beredningsarbete har inte krävts tidigare.

Annons

Annons

Just nu befinner vi oss i en pandemi och det är svårt, till och med förbjudet, att samla stora grupper av människor så kan vi inte just nu genomföra kyrkforum, men när vi har haft möjlighet att genomföra några sådana är jag villig att fortsätta samtalet omkring huruvida det är en bra eller dålig väg för inflytande och engagemang.

Men innan vi kunnat genomföra ett enda möte och lite drygt en månad efter att vi blivit församling menar jag är för kort tid att utvärdera hur det faktiskt har blivit och fungerat. Så jag tar gärna upp denna diskussion när vi haft möjlighet att testa detta i praktiken.

Roberth Krantz, S

ordförande kyrkorådet Gävle församling

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan