Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hög tid att prioritera elförsörjningen

Vi kommer att se en större efterfrågan på el för att möta de behov som en ökad elektrifiering, omställning för industrin och nya förbrukningsmönster för med sig. Dessvärre har vi också sett hur framför allt södra Sverige drabbats av nedläggningar av källor som tidigare gett stabil elproduktion, skriver Kristdemokraterna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utan stabil elproduktion i syd hamnar elnätet i obalans, skriver KD.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Stängningen av kärnkraftsreaktorer som skett de senaste två åren medför att delar av Sverige drabbas av effektbrist. Trots återkommande larmrapporter från svenska kraftnät, industrin och företagare kring bristande elförsörjning väljer regeringen att låta skygglapparna sitta kvar och regeringen låter Miljöpartiet styra frågan om våra mest grundläggande behov.

Vid årsskiftet 2020 togs Ringhals 1 ur bruk ett år efter att Ringhals 2 stängdes ner utan att dessa ersatts av annan planerbar kraft. I dagsläget har Sverige sex aktiva kärnreaktorer fördelat på tre kärnkraftverk. Följden av nedstängningarna blir att man periodvis kan komma att tvingas ransonera elkraft när inte effektreserven eller import räcker till. Ett exempel på detta är att oljekraftverket i Karlshamn har behövts köras igång vid flera tillfällen, på grund av effektbrist i södra Sverige. Resultatet av regeringens politiska vägval har lett till minskad beredskap mot försämrad leveranssäkerhet, Den kalla årstid som vi nu befinner oss i gör läget om möjligt ännu värre.

Annons

Annons

Utan stabil elproduktion i syd hamnar elnätet i obalans, vilket minskar överföringsförmågan från norr i en accelererande negativ spiral. Kärnkraften bidrar nämligen inte enbart med stora mängder ren el, den fungerar också likt en stötdämpare i elnätet.

Svenska kraftnät har under lång tid inte förmått att förstärka transmissionsnätet. Detta har under det senaste året lett till att stora prisskillnader mellan elområden i norra och södra Sverige skenat. Under förra året har elkunder betalat över sex miljarder mer för elen än om flaskhalsarna i överföringen inte funnits. Samtidigt har Svenska Kraftnät kunnat tjäna mer än fem miljarder på att köpa el billigt i norra Sverige och låta kunder i söder betala dyrt för prisskillnaderna.

Vi kristdemokrater vill se en annan energipolitik i Sverige, Vårt krav på leveranssäkerhetsmål, planeringsmål för elproduktion och större krav på marknadens aktörer måste implementeras skyndsamt.

Svenska kraftnät måste få i uppdrag att skyndsamt dubbla överföringskapaciteten i transmissionsnätet. Även regionnäten måste kraftigt förstärkas. Idag får bolagen inte bygga kapacitet på spekulation men om vi ska klara klimatmålen måste även regionnäten få ett motsvarande dubbleringsuppdrag. Båda med särskilt fokus på industrier som vill elektrifiera och städernas allvarliga elbristsituation.

Kristdemokraterna föreslog 2009 möjligheten för investeringar i ny kärnkraft, max tio reaktorer på tre platser. Vi vill att denna begränsning tas bort. Både vad gäller lokalisering och antal. Sverige bör också skyndsamt tillse att långsiktiga finansiella villkor både för befintlig och ny kärnkraft säkras.

Annons

Annons

Regeringens passivitet har gjort att varken svensk kärnkraft eller vattenkraft räknas som hållbart av EU. Kärnkraft använder mindre plats, färre råvaror och mindre avfall än något annat energislag. Vattenkraften är helt unik i sin förmåga att flexibelt kunna lagra och variera sin produktion. Båda uppfyller alla teknikneutrala kriterier på hållbarhet med stora marginaler. Att regeringen passivt låter organisationer som Greenpeace i Bryssel styra Sveriges energipolitik är både ansvarslöst och farligt.

Om ytterligare en reaktor i Ringhals stängs blir elnätet i syd väsentligt mer sårbart. Sverige kommer också tvingas importera fossil elproduktion varje gång det blir kallt. Är det så vi vill ha det? Vi tycker inte det.

Kristdemokraternas förslag:

Planeringsmål på 250 terawattimmar/år

Dubbleringsmål för transmission- och regionnäten

Leveranssäkerhetsmål

Tillståndskrav på elmarknadens aktörer att bidra till målen

Slopad begränsning för kärnkraft vad gäller antal reaktorer eller placering

EU-politik som utvecklar och inte avvecklar svensk elproduktion

Kristdemokraterna

Camilla Brodin

riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Jan Myléus

kommunalråd Gävle

+ 22 kommunalråd i olika delar av Sverige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan