Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Ska vi bara se på när skarv och häger äter upp all fisk?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skarvens och hägerns predation på vild och odlad havsöring är väldigt stor, skriver skribenten.

Bild: Arkivbild

Annons

I snart tio år har vi på Älvkarleby sportfiske lyft problematiken med framförallt skarven och hägern och deras predation på havsöring.

Älvkarleby sportfiske har under många år haft en negativt vikande trend gällande fångade havsöringar i Dalälven. Denna negativa trend startade när skarvens intåg började. Visst har klimatet, korttidsreglering, trålarfisket, miljöpåverkan, gråsälen säkert också en stor inverkan på fisket efter havsöring men man borde kunna ta tag i ett problem som med relativt små medel kan göra enorm skillnad.

Annons

SLU har nu sammanställt alla upphittade pittags. Pittags är ett elektroniskt chip som injiceras i havsöringar och laxar när de är runt 20 centimeter och ”färdiga” för att simma ut i havet. Cirka en procent av all odlad havsöring och lax pittagmärks.

Dessa pittags har sedan med hjälp av en scanner kunna hittats i skarv- och hägerkolonier i Karlholm, Älvkarleby och Gävle

Annons

Totalt har det hittats 5 314 av totalt 59 022 tags från havsöring och lax. Ref: SLU Älvkarleby.

SLU:s preliminära beräkning av antalet fågelkonsumerad havsöringssmolt är minst 70 000 de senaste fyra åren!

Detta är en siffra som verkligen bevisar konsekvenserna av dagens population av skarv och häger.

Ett snitt på 23 procent av all pittagmärkt odlad havsöring har hittats från de senaste fyra årens märkningar.

Tittar vi på vild pittagmärkt havsöringssmolt från Kungsådran, Dalälven så har 16 procent av dem som märktes 2019 hittats. Och 14 procent av dem som märktes 2020 har hittats på i fågelkolonierna

Visst procenten är mindre men antalet märkta smolt skiljer sig stort på vild och odlad havsöringssmolt, därefter finns en sannolikhet.

Av ett fåtal vilda havsöringar som pittagmärktes från Testeboån år 2017 så har fem procent av dessa blivit fågelmat hos skarvar häckande i Karlholm som ligger fågelvägen 30 km bort.

Men ska vi fortsätta tillåta denna enorma fågelmatning och offra den fisketurism som en gång fanns?

Av alla 59 022 pittagmärkta laxar och havsöringar så är återfångsten av dessa på sportfiske, yrkesfiske samt avelsfiske cirka 100. Lax och havsöring skannas vid invägning och avel.

Annons

Vi har alla olika syn på vild och odlad havsöring. Det jag nyss lyft i denna artikel bevisar tydligt att skarvens och hägerns predation på vild och odlad havsöring är väldigt stor. Det är även människan som skapat förutsättningarna för dessa fåglar och sedan glömt att förvalta dem. Ska vi fortsätta stå och titta på?

Janne O

Annons

Annons

Till toppen av sidan