Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Framtidens elproduktion ska vara förnybar

Miljöpartiet driver på för att framtidens elproduktion ska vara mer pålitlig, lönsam och 100 procent förnybar. Med modern teknik och energilager kan framgången med förnybar el fortsätta, skriver Daniel Ekblom och Lorentz Tovatt, MP.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lorentz Tovatt, MP.

Bild: TT

Annons

Sverige har aldrig tidigare producerat så mycket el som nu trots att vi lagt ner hälften av Sveriges kärnkraft. Faktum är att vi varit nettoexportörer av el varje vecka de senaste två åren. Samtidigt som kärnkraften avvecklats har den fossila elproduktionen minskat kraftigt – Sverige har blivit norra Europas förnybara superbatteri.

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft som skett bidrar nu till att Sverige trycker bort fossil elproduktion i andra länder, bland annat genom en femdubbling av elexporten till Polen sedan 2010.

En central utmaning är utbyggnaden av elnätet som måste komma ikapp de stora framsteg som gjorts inom förnybar elproduktion. Med mycket vatten- och vindkraft i norra Sverige behöver vi ta större kliv mot att utöka kapaciteten i elnätet så att förnybar el i norr kan transporteras ner till södra Sverige.

Annons

Annons

Genom energieffektiviseringar kan Sverige fortsätta ha EU:s lägsta elpriser. Vi behöver underlätta för såväl privatpersoner som industrin att agera smartare. Med hjälp av ny teknik kan samhället bli bättre på att hushålla med el. Allt detta bör kompletteras med satsningar på att lagra elen, så att den kan användas när vi verkligen behöver den.

Oppositionen väljer att titta bakåt. De vill bevara kärnkraften eller till och med bygga nya reaktorer. Kostnaden för detta har beräknats av KTH och är astronomisk, 200-400 miljarder kronor eller ett tredubblat elpris. Samtidigt är förnybara lösningar betydligt billigare. Dessutom kvarstår säkerhetsriskerna som kärnkraften för med sig.

Vissa partier har till och med påstått att tillstånden för slutförvaring av kärnavfall är klara. Men i DN (7/3) går samtliga ledamöter och sakkunniga i kärnavfallsrådet ut i en debattartikel och tydliggör att det är en felaktig och vilseledande uppgift.

Mark- och miljödomstolen har inte godkänt Svensk kärnbränslehanterings ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Man betonar att det finns många och komplexa frågor som regeringen behöver klarlägga och ta hänsyn till och att det viktigaste inte är att ett beslut sker skyndsamt, utan att det är välgrundat.

För att utveckla elmarknaden framöver har MP tre huvudförslag:

Annons

Att Sverige ska påskynda upprustningen och utbyggnaden av elnätet så att förnybar el från norr kan transporteras till södra Sverige hela året.

Inför krav på energieffektivisering och smart teknik för att marknaden ska bli mer flexibel. På så sätt kapas effekttopparna och energikostnaderna blir ännu lägre. Satsa mer på lagringsteknik i form av till exempel batterier och vätgas.

Annons

Fokusera på utbyggnad av förnybar el, inte minst i södra Sverige. Genom att minska kostnaden för att ansluta havsvind kan vindkraften finnas på plats redan innan återstående kärnkraft ska stänga.

Förnybart har i praktiken redan vunnit – vind och sol är billigare, säkrare och går snabbare att bygga ut. Vi bör välkomna framtiden och se till så att omställningen går så smidigt som möjligt – det uppdraget har Miljöpartiet tagit sig an.

Miljöpartiet

Daniel Ekblom

Hudiksvall/Nordanstig

Lorentz Tovatt

riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan