Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Det blir import av "fulel" från kontinenten och förlängd drift av kärnkraften

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Microsofts bygge av datahall i Ersbo.

Bild: Markus Boberg

Annons

I GD den 4 mars finns en inbjudan till ett kompletterande samråd om 300 MW reservkraft för datacentret Ersbo. I dag står datahallarna för cirka två procent av världens koldioxidutsläpp och de använder cirka tre procent av världens elektricitet

I den nära framtiden ökar deras elbehov kraftigt så om tio år (2030) kommer till exempel Japans datahallar förbruka all den el mängd som i dag används i landet, så Japan behöver fördubbla sin elproduktion de närmaste tio åren.

Om vi räknar med en liknande utveckling i Sverige med en enorm ökning av elbehovet så följer en import av "fulel" från kontinenten, förlängd drifttid av existerande kärnkraft, utbyggnad av ny kärnkraft samt tyvärr en kraftig miljöförstöring och förlust av vår vackra närmiljö genom byggen av ljud- och synstörande kustnära vindkraftsparker.

Annons

Annons

Centern och Miljöpartiet stödjer ju dessa kustnära vindparker och arbetar energiskt för att reducera ner den kommunala vetorätten så att vår närmiljö Jungfrukusten förstörs.

Vindparker byggs till stor del i Norrland, inga stora vindparker är planerade efter kustremsan från Gävle och söderut till Norrköping trots att elbehovet är mycket stort inom Stockholmsområdet.

Microsofts 300 MW reservkraft är ungefär lika mycket el som hela Uppsala förbrukar. Denna jättekapacitet som reservkraft är cirka tolv gånger större än vad närmaste grannen Johannes värmeverk producerar.

Avbrottsfri elkraft brukar delas upp i olika steg:

Första steget avbrottsfri el brukar vara batterisystem med växelriktare som klarar eltillförsel i cirka minuten.

Andra steget: Stora dieseldrivna generatorer som behöver 10-60 sekunders start innan de kan producera el.

Tredje steget: Gasturbindrivna generatorer.

Eftersom 300 MW är en stor anläggning så kommer ju miljöfrågorna att ta en stor plats.

Var ska reservkraftverket placeras med sina gas- och oljetankar? Vad blir höjden på skorstenarna?

Ska den inneslutas så att syn- och ljudstörningar ligger inom 30-35 dBA vid Microsofts mur/staketgräns?

I Gävle dominerar sydvästvinden. Är avgaserna renade och vilken riktning tar dessa från skorstenarna?

Annons

Vi privatpersoner har liten eller ingen möjlighet att påverka elsystemet i Sverige trots att vi betalar energiskatt och moms på skatten.

Annons

Svensk industri och datahallar har subventionerad el så där finns det inga morötter för att de ska effektivisera sin konsumtion trots att de som storförbrukare kan göra stor skillnad.

Tar vi bort alla elsubventioner då kommer industrin att optimera designen och placera datahallarna närmare kusten och utnyttja kallt havsvatten för kylning och taken för sol och växtodlingar. Då bör subventionssystemen användas för att optimera klimatet och miljöfrågorna.

Optimera klimat- och miljöfrågan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan