Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Sverige måste bygga ut den förnybara enegiproduktionen

I förra veckan presenterade Energimyndigheten en rapport som innehåller fem olika framtidsscenarier för svensk energiproduktion. Även om Sverige är på rätt väg i omställningen återstår en hel del arbete för att nå 100 procent förnybart, skriver Miljöpartiet.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inger Schörling, MP.

Bild: Arkivbild

Annons

Huvudsakligen visar rapporten att Sverige är på väg i rätt riktning i energiomställningen, men att det återstår utmaningar. På grund av elektrifiering av industri och transporter spår Energimyndigheten att vi kommer se ett ökat elbehov framöver. Den absoluta merparten av detta behov kommer enligt scenarierna att täckas av framförallt ny vindkraft.

Trots den stora ökningen av förnybart innehåller scenarierna dock även livstidsförlängningar av tre av de befintliga kärnkraftsreaktorerna och i ett av fem scenarier spås att det också kan byggas nya reaktorer.

Annons

I scenariot har Energimyndigheten valt att räkna på optimistiska kostnader för ny kärnkraft, vilket snabbt går att avfärda eftersom ny kärnkraft bara blivit dyrare med åren. Ytterligare ett skäl till att scenarierna inte ska tolkas bokstavligt är att de baserar sig på ouppdaterade fakta. Sedan arbetet gjorts har regeringen presenterat ett förslag för att minska kostnaderna för havsbaserad vind.

Annons

Om detta förslag hade tagits med i rapporten skulle kärnkraften inte haft samma möjlighet att konkurrera. Till sist verkar Energimyndigheten i stor utsträckning förbisett att ett ökat elpris kan leda till både ökade investeringar i förnybar elproduktion och göra energieffektivisering mer lönsamt.

För det första måste ett framtida ökat elbehov mötas med ökad energieffektivisering. Miljöpartiet har presenterat ett paket för hur Sverige kan gå tillväga. Bland annat skulle Sverige kunna effektivisera motsvarande hela Sveriges kärnkraftsproduktion fram till 2030, vilket gör kärnkraften överflödig i alla framtidsscenarier.

För det andra måste Sverige bygga ut det förnybara. Vi har till exempel en stor och outnyttjad potential i att bygga havsbaserad vindkraft längs Sveriges kust. Denna potential tar Energimyndigheten inte hänsyn till, bland annat eftersom de inte räknar in regeringens politik för att göra det billigare för havsvinden att ansluta till elnätet.  

Sverige har goda förutsättningar att skapa ett helt förnybart elsystem till 2040. Scenarierna som presenteras av Energimyndigheten är just scenarier och ingenting som kommer vara styrande för politiken.

Annons

Tvärtom vet vi att politiska förslag snabbt kan förändra förutsättningarna för energiproduktionen. Så sent som för två år sedan släppte samma myndighet en rapport som visar att vi har goda förutsättningar att nå 100 procent förnybart. Det är den hållbara vägen framåt.

Miljöpartiet

Lorentz Tovatt

riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Inger Schörling

styrelseledamot Gävle Energi AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan