Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Laga vägarna i stället för att sänka hastigheten

Vårt lands vägar håller på att vittra sönder. Trots att åtta av tio transporter går på väg så spricker våra vägar isär och blir allt farligare att köra på. Lösningen är inte att som Trafikverket gör i dag, sänka den tillåtna hastigheten, lösningen är att öka kvaliteten på vägarna, skriver Magnus Jacobsson, KD.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vägarna behöver lagas, inte minst för landsbygdens skull, menar skribenten.

Bild: Robbin Norgren

Annons

Miljöpartiet hävdar i riksdagen att det svenska vägnätet är färdigbyggt. Vår socialdemokratiske infrastrukturminister började i den senaste interpellationsdebatten på ämnet att i stället prata om tågplaner vars frukter vi eventuellt kan njuta av om tio år.

Vi kristdemokrater ser att vägnätet och underhållet behöver förbättras och utvecklas nu.

På grund av de otillräckliga medel som anslagits tvingas Trafikverket göra snäva prioriteringar i sitt underhåll av vägarna. Konsekvensen blir att storstadsvägar med hög trafik, vägar som bildar sammanhängande stråk genom Sverige och vägar för arbetspendling och dagliga resor prioriteras. Samtidigt försämras tillståndet på lågtrafikerade vägar.

Annons

Annons

Om inte underhållsnivån förbättras kommer enligt en rapport från Transportföretagen andelen mycket dåliga vägar att öka från 13 procent år 2020 till 32 procent år 2030. Det är lågtrafikerade vägar på landsbygden som främst drabbas av den låga underhållsnivån och därmed blir alltmer eftersatta.

Samtidigt gör prioriteringen av högtrafikerade vägar i storstäder att dessa kan hålla en relativt god standard. I rapporten anges att ”mätt i trafikarbete ökar andelen trafik som går på mycket dåliga vägar från nio till 16 procent mellan 2020 och 2030, samtidigt som andelen trafik som går på bra eller mycket bra vägar ökar från 34 till 68 procent”. Vi står då med ett tudelat vägnät med en polarisering mellan stad och landsbygd.

Dåliga vägar försämrar rörligheten på landsbygden med konsekvenser på arbetsmarknaden i form av uteblivna företagsetableringar. En mycket allvarlig aspekt är också den trafiksäkerhetsmässiga, där ett försämrat väglag ökar risken för trafikolyckor.

Varje sittande regering påstår sig (ofta med hjälp av det allmänt stigande kostnadsläget) satsa mer än tidigare regering. Ändå är vi här idag. Kristdemokraterna vill bryta det här – med vägbeskattning som även medtar den utländska tunga trafiken som idag beskattas i sina hemländer. Vägtrafiken har framtiden för sig och betalar för sig med god marginal. Men för att beskattning ska vara trovärdig behöver vägtrafikens skatter i högre grad stanna på vägen än det gör idag.

Sverige behöver ett vägnät som är säkert att färdas på i hela landet.

Magnus Jacobsson, KD

riksdagsledamot och andre vice ordförande i trafikutskottet

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan