Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi vill arbeta för en fortsatt god mun- och tandhälsa!

Både VD och styrelseordförande i Folktandvården Gävleborg har valt att avsluta sina uppdrag, vilket är oroande. Det är lätt att undra varför, om det är för att situationen i bolaget är på väg att bli ohållbar eller om det är brister i det politiska ledarskapet som orsakar krisen, skriver Kristdemokraterna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jennie Forsblom, KD.

Bild: Markus Boberg

Annons

En god munhälsa är viktig och behövs för en bra allmänhälsa. Att många av kroppens sjukdomar hänger ihop är bevisat i flertalet studier. Dålig munhälsa påverkar inte bara munnen.

Forskningen har de senaste åren konstaterat flera samband som visar att personer med dålig munhälsa är i riskzonen att även drabbas av andra sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Infektioner i munnen och tänderna påverkar även förekomsten av bland annat diabetes och den långsamma, mångåriga, kroniska inflammation som pågår vid tandlossning ökar också risken för stroke och cancer. Patienter med svår tandlossning löper tre gånger högre risk att drabbas av för tidig död.

I dagarna presenterades en statlig utredning om jämlik tandvård. Tandhälsan i Sverige har under mer än ett decennium förbättrats avsevärt på grund av olika insatser som genomförts. I framtiden har vi dock stora utmaningar som väntar.

Annons

Annons

Ett exempel på detta är de socioekonomiska skillnader i tandhälsa som utkristalliserats och nu breder ut sig, människor som helt enkelt inte har råd att ta hand om sina tänder! God munhälsa är en jämlikhetsfråga och jämlik vård är viktig för Kristdemokraterna. Därför vill vi arbeta för att införa samma patientavgifter och högkostnadsskydd för tandvården som för övrig hälso- och sjukvård.

Ett annat problemområde som presenterades i utredningen om jämlik tandvård var personalbristen och den sjunkande andelen besök som behandlare hinner ta emot. Vid besök hos Folktandvården i Gävleborg nu i mars fick vi veta att bemanningssituationen i länet är problematisk.

Tillgången på medarbetare i Folktandvården Gävleborg sjunker och under 2020 låg vi näst lägst i landet vad gäller antalet tandläkare/100 000 invånare. Specialisttandläkare saknas också och Gävleborg får inte del av nationella ST-platser, som är viktig för attraktionskraften vid rekrytering. Det förekommer således svårigheter att rekrytera tandläkare, men även tandhygienister. Här behöver vi arbeta aktivt för att fler söker sig till tandvårdsyrkena, och för att göra vår region attraktiv att leva och arbeta i.

Både VD och styrelseordförande i Folktandvården Gävleborg har valt att avsluta sina uppdrag, vilket är oroande. Det är lätt att undra varför, om det är för att situationen i bolaget är på väg att bli ohållbar eller om det är brister i det politiska ledarskapet som orsakar krisen.

Kristdemokraterna Region Gävleborg

Jennie Forsblom

regionråd i opposition

Ingemar Kalén

ordinarie ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Andreas Sandsgård

ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan