Annons

Annons

Annons

Padel

Debatt
Debatt: Vi i majoritetsledningen har inget emot padel – tvärtom!

Kristdemokraterna menade nyligen att Miljöpartiet och den politiska ledningen i kultur- och fritidsnämnden inte är intresserade av att ’skapa förutsättningar för rörelse och folkhälsa, att utveckla och inspirera nya sportformer och idrotter’ (GD 26/3). Detta är en anklagelse som inte borde yttras utan att det föreligger betydande skäl, skriver Helene Börjesson, MP och Christoffer Bastholm, S.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helene Börjesson, MP.

Bild: Fredrik Björkman

Annons

Några veckor tidigare skrev Moderaterna en debattartikel där de beklagade att majoritetsledningen "blockerar framväxten av en ny sport" (GD 25/2). Även detta en hård anklagelse. Moderaterna oroar sig i sammanhanget även för att det finns tankar på att bygga en kommunal padelarena.

Vad är det då som får såväl KD som M att brista ut i hårda anklagelser? Jo, de skulle vilja att ett företag som visat intresse för mark vid Gavlehov får bygga en padelhall exakt på den av företaget utpekade ytan. Detta är en yta där det i samband med att Gavlehovshallen byggdes skapades en möjlighet för kultur och fritid att i framtiden kunna bygga ut för att inrymma idrottsverksamhet för barn och unga.

Annons

Annons

För en tid sedan fick kultur- och fritidsnämnden yttra sig kring en försäljning av denna mark vid Gavlehov, vilket en majoritet av ledamöterna ställde sig negativa till för att i stället ha kvar möjligheten att i direkt anslutning till övrig verksamhet kunna göra en investering för barn- och ungdomsidrotten.

Det är välkänt att padel har blivit en mycket populär sport de senaste åren och att det ofta är svårt att finna lediga speltider. I dagsläget finns det inte mindre än cirka 25 förfrågningar gällande etablering av padelbanor i Gävle.

En av dessa företagare i padelbranschen är på väg att påbörja bygget av vad som blir Norrlands största padelhall med inte mindre än 14 banor på Lötängsgatan och ytterligare ett företag har beviljats bygglov på Sörby Urfjäll. Säkerligen åtföljs de snart av fler.

Padelbanor inomhus finns i dagsläget etablerade på Näringen och padelbanor utomhus vid Strömvallen, vid GTK-hallen samt vid Engeltofta. Det är som sagt tydligt att trycket är hårt på speltider och detta gör att incitamentet att etablera nya banor är starkt.

Vi ser att sporten har goda möjligheter att växa utan att vi upplåter exakt den efterfrågade ytan bredvid Gavlehovshallen. Däremot kan det absolut finnas andra ytor vid, eller i nära anslutning till, Gavlehov som kan passa för en padelhall. Dialog i dessa frågor pågår löpande med intressenter.

Vi vill i sammanhanget passa på att lugna Moderaterna med att det inte finns några som helst planer på att etablera en kommunal padelhall, det är svårt att förstå hur de på riktigt ens har kunnat tro det.

Annons

Annons

Ett avgörande skäl är att det finns så många företagare som vill bygga padelhallar då lönsamheten är god i branschen och vi ser ingen anledning att konkurrera med dessa. Moderaterna har en andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden som deltar i såväl beredningar som sammanträden och därmed har god insyn i att någon investering i en padelhall aldrig har diskuterats av vare sig politiker eller tjänstemän.

Avslutningsvis så är det glädjande att allt fler unga upptäcker padel och engagerar sig i denna nya sport som har stor potential att särskilt locka till sig många som vill styra över sina träningstider lite mer spontant.

Detta inte minst i en tid när allt färre får den rörelse i vardagen som hör ett hälsosamt liv till. Vi välkomnar, liksom många andra, privata etableringar av padelhallar och ser fram emot fler bokningsbara tider för denna så populära racketsport. 

Helene Börjesson, MP

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Christoffer Bastholm, S

vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan