Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: En tydlig försämring av hälsovalet

Detta beslut frångår en likvärdig vård och i stället leder beslutet till stora skillnader i länet och försämringar för befolkningen. Gävleborgs invånare får ett sämre utbud av nära vård när detta inte regleras i någon större utsträckning vilket påverkar våra egna regiondrivna hälsocentraler, skriver Kristdemokraterna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jennie Forsblom, KD.

Bild: Markus Boberg

Annons

Efter en lång och utdragen debatt ser vi med stor besvikelse på det beslut till ny hälsovalshandbok som togs vid regionfullmäktige den 30 mars. Trots massiva protester från flera olika håll, framhärdade majoriteten och röstade fram det förslag som ger en stor försämring av bemanningen av allmänläkare, specialister i allmänmedicin, på våra hälsocentraler.

Annons

Flera aktörer har på goda grunder försökt att påverka de styrande att tänka om: Pensionärsförbund, distriktsläkare, medborgare i Gävleborg, oppositionspolitiker med flera. Trots den mycket omfattande och hårda kritik som förts fram, och som enda region i Sverige, togs detta ödesdigra beslut.

Annons

En av dessa kritiska röster, Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, säger att hon ”…tycker det är bedrövligt att majoritetspolitikerna vill kompromissa med den medicinska kvaliteten för dem som bor i glesbygden. I och med det här beslutet startar man en process som rustar ner primärvården. Att man inte heller har velat lyssna på professionen – sin egen personal – är ett tydligt tecken på toppstyrning.” (Lakartidningen.se 31/3)

Hon pekar också på att politikerna har arbetsmiljöansvar för utbildningsläkare, att det inte kommer att finnas samma möjligheter att utöka BT- och AT-platser och inte heller att ge ST-läkarna rätt handledning.

Detta beslut frångår en likvärdig vård och i stället leder beslutet till stora skillnader i länet och försämringar för befolkningen. Gävleborgs invånare får ett sämre utbud av nära vård när detta inte regleras i någon större utsträckning vilket påverkar våra egna regiondrivna hälsocentraler.

Hur tänker den styrande majoriteten lösa vårdskulden och arbetet med fast läkarkontakt? Vi ser med stor oro på framtiden och konsekvenserna i en redan pressad vårdsituation.

Kristdemokraterna region Gävleborg

Jennie Forsblom

regionråd i opposition

Peter Åkerström

Lili André

Lars Österberg

ledamöter i regionfullmäktige

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan