Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: För mig står valet mellan hård tillsyn och konkurrensutsättning av Lantmäteriet

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lantmäteriet i Gävle.

Bild: Markus Boberg

Annons

Lantmäteriet har en mycket viktig roll i bostadsbyggandet och kunderna får betala. I myndighetens årsredovisning för 2020 framgår att resultatförbättring inom fastighetsbildningen är på långt över 100 miljoner. Den ökningen förklaras av Lantmäteriets Generaldirektör bero på pandemin, besparingar och höga avgifter.

Det är intressant att Lantmäteriets generaldirektör i en intervju i GD nämner pandemin som en orsak till resultatförbättringen. Minskning av tid och kostnader kopplade till resor, möten och utbildningar är några av förklaringarna som ges samt också ökad andel debiterbar tid.

Förhoppningsvis kommer detta att leda till minskade avgifter för kunderna. Jag trodde att pandemin skulle leda till försämrat resultat och höjda avgifter

Annons

I en insändare i GD den 27 mars ifrågasätts om Lantmäteriet ska ha ensamrätt på tjänster som de bedriver. Att resultatförbättringarna kan härledas till höjda avgifter är självklart när Lantmäteriet i stora delar av Sverige bedriver en monopolverksamhet.

Annons

Själv tror jag att verksamheten bedrivs bäst som den görs. Detta förutsatt att situationen med monopolverksamhet bevakas av kunder, intresseorganisationer och statliga myndigheter samt riksdagen. För mig står valet mellan hård tillsyn och konkurrensutsättning.

Att vara en myndighet som i årsberättelsen för 2020 redovisar att de ökat sitt resultat med många miljoner inom fastighetsområdet gör mig eftertänksam. Har avgifterna satts för högt? Har myndigheten gjort en felkalkylering i budgeten? Har pandemin och att personalen arbetar hemma ökat intäkterna? Lämnas överskottet till personalen? Kommer lantmäteriverksamhet över Sverige och centralt i Gävle att påverkas?

Kan vi utifrån resultatförbättringen förvänta oss att Lantmäteriets personal, inklusive dess generaldirektör, fortsätter att arbeta hemifrån, ökar debiterbar tid, reser mindre och avlastar myndigheten kostnader för lokaler med följd att avgiftshöjningar uteblir eller minskar? Lantmäteriets internrevisor, styrelse och inte minst staten bör starta utredningar.

Neddragning i Gävle: Minskad personal ger Lantmäteriet vinst. Vilka områden ger vinst? Uppföljning behövs.

Överpriser ger vinst. Pengar flyttar mellan verksamheter

Ekonomiskt resultat 2020 – ökad omsättning och plusresultat. Lantmäteriets omsättning ökade 2020 med nio procent jämfört med året före. Huvudorsaken är att den avgiftsfinansierade förrättningsverksamheten ökade sin omsättning kraftigt, på grund av dels en avgiftshöjning, dels en ökad andel debiterbar tid.

Annons

Annons

Resultatet uppgår till 136 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 182 miljoner kronor jämfört med 2019. Hela resultatförbättringen återfinns på intäktssidan. Även här är huvudorsaken förrättningsverksamheten, som ökade sitt resultat med 167 miljoner kronor jämfört med 2019.

Genomsnittliga handläggningstider per kundbehov (antal veckor): Kundbehov 2016 30 veckor, 2017 33 veckor, 2018 34 veckor, 2019 34 veckor, 2020 34 veckor. Genomsnittlig kostnad per ärende i privat mark- och fastighetsutveckling 2018 43 000 kronor, 2019 44 000 kronor, 2020 49 000 kronor.

Hemma är bäst

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan