Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Slottstorget är helt rätt plats för kulturhuset

När vi i Miljöpartiet år 2018 förhandlade fram gemensam politik i vårt 100-punktsprogram med S, C och L hade vi ett antal punkter som vi var mycket måna om att få med. Självklart många med fokus på miljö, klimat och sociala frågor, men byggandet av ett kulturhus var också en av de absolut mest angelägna satsningarna för oss, skriver Therese Metz och Helene Börjesson, MP.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helene Börjesson, MP.

Bild: Fredrik Björkman

Annons

Miljöpartiet i Gävle har i många år argumenterat för ett kulturhus med nytt stadsbibliotek och gläds nu åt att en detaljplan är antagen i kommunfullmäktige. Vi ser ett starkt kulturliv och en väl utvecklad biblioteksverksamhet som oerhört värdefullt för våra invånare och för Gävle. Slottstorget är den självklara platsen för denna historiska satsning på kultur, böcker, gemenskap och bildning!

Annons

Ett viktigt perspektiv gällande just platsen är möjligheten att nu knyta ihop staden. I olika möten om exempelvis Gävles centrumutveckling har frågor om hur vi ökar tryggheten, förbättrar den lokala handelns förutsättningar och ökar möjligheterna för ett hållbart resande varit prioriterade. En avgörande faktor för att lyckas handlar om att möjliggöra för fler besöksanledningar i centrum.

Det nya kulturhuset och utvecklingen av Slottstorget kommer att göra det mer lockande för fler att ta sig in till staden och även upp till handeln och restaurangerna på söder. En trygg stad bygger på fler människor som rör sig i staden – mötesplatser som det nya kulturhuset är avgörande för att lyckas med det! 

Annons

Vid vårt senaste kommunfullmäktige argumenterade Moderaterna och Kristdemokraterna än en gång för att bygga ett stadsbibliotek mellan Stadshuset och Förvaltningshuset. Nuvarande biblioteksbyggnad och dess strategiskt placerade tomt vill de avyttra. Huvudargumenten var att vissa samordningsvinster kring bemanning av reception kan finnas, att en rivning är slöseri med resurser samt att näringslivet kan ta ansvar för att riva eller rusta nuvarande stadsbiblioteksbyggnad och sedan hitta på något lämpligt där.

Samordningsvinster finns det även i majoritetsledningens förslag. I vårt förslag finns dessutom synergieffekter rörande mer kultur för fler, vilket lyser med sin frånvaro i det alternativ som M och KD förespråkar. Alternativet att bevara hela eller delar av huset har naturligtvis utretts, men visade sig vara långsiktigt mindre lämpligt ur hållbarhetsperspektiv.

Annons

Därför behöver vi nu bygga nytt på ett så funktionellt, klimatsmart och bra sätt som möjligt – som kommer att bli positivt för hela staden. Att satsa på en byggnad som kan inrymma många föränderliga verksamheter för flera generationer framåt är ansvarstagande och exakt vad Gävle behöver. Det känns oerhört positivt att vi i det politiska styret tillsammans kan gå vidare med detta så efterlängtade politiska projekt!

Miljöpartiet i Gävle

Therese Metz

kommunalråd

Helene Börjesson

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan