Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Vi måste våga tänka nytt och låta oss utmanas även när det gäller Vasaskolan

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Men, vad som är allvarligare i sammanhanget är att de som överklagat byggnadens utformning har inte tänkt längre än till husets skal. Har de tänkt på vad som ska pågå i byggnaden? skriver Walter Nordkvist.

Bild: Annakarin Björnström

Annons

Den 3 april läser jag i GD till min förskräckelse att ombyggnationen av Vasaskolan har överklagats och byggnationen av två nya byggnader stoppas. Anledningen skulle vara att de två husen inte är passande för platsens kulturvärde.

Visst kan man ha synpunkter på hur nya byggnader ser ut och är utformade. Det finns exempel på det i Gävle sedan tidigare. Tänk bara Konserthuset som många hade synpunkter på när det skulle byggas. I dag är det en märkesbyggnad i Gävle som Gävleborna är stolta över. Det var starkt att tänka nytt och utmanande då.

Annons

Annons

Det måste vara likadant i dag, vi måste tänka nytt och inte vara rädda för att utmanas. Inom några år kommer en ny byggnad på Vasaskolan även den att vara en byggnad som smälter in i stadsbilden och utgör en naturlig del av staden.

Men, vad som är allvarligare i sammanhanget är att de som överklagat byggnadens utformning har inte tänkt längre än till husets skal. Har de tänkt på vad som ska pågå i byggnaden? I nuvarande Vasaskolan är befintliga lokaler undermåliga ur flera synpunkter.

Ur ett pedagogiskt perspektiv finns en hel del att önska när det gäller den naturvetenskapliga utbildningen. Även arbetsmiljömässigt är förutsättningarna bristfälliga. Trots detta har skolan med dess fantastiska lärare och övrig personal lyckats lotsa årskull efter årskull av elever till goda studieresultat.

Många före detta elever har i dag framstående positioner inom många discipliner i Sverige. Vi måste skapa förutsättningar för framtidens elever. Vi måste kunna ha ett perspektiv på 30-50 år in i framtiden, inte bara här och nu.

Senaste större ombyggnationen av Vasaskolan var klar 1914. Alltså mer är 100 år sedan. En del smärre förändringar, invändigt, har gjorts under åren. Många försök att få till stånd en ombyggnation har gjorts genom åren.

Ett flertal rektorer har drivit frågan utan att få gehör. Ofta har det handlat om likartade argument som stoppar den föreslagna tillbyggnaden som presenteras i tidningen. Är det rimligt att utformningen av ett hus ska ha företräde framför vad det är för verksamhet som bedrivs där?

Annons

Det är dags att våga tänka nytt och satsa på att ge lärare, övrig personal och elever på Vasaskolan goda förutsättningar för framtiden.

Walter Nordkvist

biträdande rektor 2006-2014, rektor 2014-2016

Vasaskolan

Annons

Annons

Till toppen av sidan