Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Sälj nuvarande stadsbiblioteket för att finansiera ett nytt på annan plats

Vi fortsätter arbeta för ett Gävle som växer och utvecklas. Det handlar inte bara om att vi har en äldreomsorg som håller högsta kvalitet eller skolor där fler elever går ut med fullständiga gymnasiebetyg. Det handlar om att det finns rekreation och bildningsmöjligheter får medborgarna i kommunen, skriver Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Måns Montell, M är en av undertecknarna.

Bild: Helena Björklund

Annons

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet antog Gävle kommunfullmäktige detaljplanen för ett nytt kultur- och bildningscentrum (KBC) som ska utgöra grunden för ett nytt stadsbibliotek.

Det som nu ligger på bordet är dock en illa planerad nybyggnad och en brist på att ta tillvara på redan befintlig infrastruktur. Moderaterna motsätter sig inte att Gävle kommun bygger ett nytt stadsbibliotek, men vårt förslag är att bygga ett nytt i anslutning till stadsbiblioteket. Vårt största motstånd till KBC är att kostnaden redan innan byggnation är igång verkar skena.

Det är inte heller rimligt att befintlig fastighet, nuvarande stadsbibliotek, rivs. Budgeterade kostnaden på 400 miljoner behöver kompletteras med att nuvarande fastighet kan försäljas för uppskattningsvis 200-250 miljoner. Totaltkostanden för majoritetens projekt uppgår alltså redan till åtminstone 600-650 miljoner kronor.

Annons

Annons

Att hitta privata fastighetsägare som vill köpa, renovera och förvalta fastigheten vore inte bara bra för Gävles skattebetalare men för ett levande centrum. Att riva fastigheten är i vanliga tider osunt – i tider av ekonomisk ovisshet är det rent ut sagt ekonomiskt vansinne. En fastighet som skulle kunna inbringa hundratals miljoner till kommunens kassa ska nu istället rivas. Dessutom bör det ur ett klimatperspektiv vara mer miljövänligt att renovera och effektivisera befintlig infrastruktur än att riva den.

Moderaterna kommer fortsätta arbeta för att Gävle utvecklas ansvarsfullt. Stora infrastrukturprojekt bör göras eftertänksamt och med god ekonomisk hushållning. Gävle har likt resten av Sverige och världen genomgått en av vår livstids största kriser – den största hälsokrisen på decennier. Då är det ett måste att tänka om, att ta sig an framtiden med ansvarsfullhet och försiktighet. De nuvarande planerna på ett nytt kultur- och bildningscentrum är vare sig det tidigare eller senare. Därför motsätter sig Moderaterna de nuvarande planerna.

Att bygga nytt betyder inte att nuvarande lokaler behöver rivas. Fastigheten som idag inrymmer Gävle stadsbibliotek borde inte rivas utan i första hand försäljas. En försäljning skulle tillföra Gävle kommun resurser som sedan skulle kunna finansiera delar av ett nytt stadsbibliotek.

Annons

Moderaterna i Gävle

William Elofsson

kommunalråd i opposition

Måns Montell

andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Alexander Lindqvist

andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Bienitz

ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Cecilia Ajanovic Eriksson

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Ulf Björn

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan