Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Bedömningen från trädexperten är att lindarna kan tas bort

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lindarna kan tas bort, enligt en trädexpert, meddelar kommunen och Gavlefastigheter.

Bild: Maria Carlsson

Annons

Svar på insändare om lindarna och kultur- och bildningscentrum på Slottstorget: Gävle växer med allt fler invånare och därför arbetar Gävle kommunkoncern med uppdraget att bygga ett nytt kultur- och bildningscentrum (KBC). Målet med att bygga KBC är att skapa en central mötesplats för olika former av kultur och lärande. Under den två-tre år långa byggtiden, behöver det vidtas säkerhetsåtgärder för platsen runtomkring huset. Bland annat kommer vägen framför byggarbetsplatsen spärras av.

Annons

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, har fått i uppdrag att utreda hur trafiken ska ledas om på bästa sätt. I den utredning, som vi just nu arbetar med, föreslår vi att all trafik som idag färdas framför före detta stadsbiblioteket flyttas över till motsatt sida, på Södra Kungsgatan där det blir dubbelriktad trafik.

Annons

Den stora trafikökningen på Södra Kungsgatan kommer att försämra framkomligheten för bussarna. För att ge våra bussar en chans att hålla tidtabellerna och ge dem en rimlig framkomlighet behöver vi anlägga ett tredje körfält för busstrafiken. Eftersom det finns begränsat med utrymme på Södra Kungsgatan behöver busskörfältet anläggas en bit in på parkmarken där fyra lindar idag finns placerade.

På den östra sidan av parken kommer byggentreprenören att ha sitt arbetsområde. Att köra tunga fordon och ha materialupplag i närheten av trädens rötter gör att marken blir nedtryckt och kompakt vilket kan ge skador på träden. Träden bidrar också till att det blir mindre yta för uppställning av till exempel lyftkranar och arbetsmaterial för bygget. Det gör att arbetssituationen för själva byggandet blir svårare och därmed riskerar bygget att ta längre tid.

Vi strävar efter att hålla byggperioden och vägavstängningen så kort som möjlig.

En oberoende trädexpert, arborist, har undersökt trädens hälsa och betydelse för platsen. Utredningen visade att på grund av trädens varierande hälsa och att det är fem olika sorter av lindar, har de ett lågt bevarandevärde. Bedömningen från trädexperten är att de kan tas bort.

Annons

För att kunna bygga nya kultur- och bildningscentrum på ett så smidigt sätt som möjligt har Gävle kommun ansökt hos Länsstyrelsen att få möjligheten att ta ned träden på Slottstorget prövad. Det finns ännu inget beslut från vare sig länsstyrelsen eller Gävle kommun om att ta ner träden. Utomstående konsulter håller just nu på att projektera trafiklösningen under byggtiden. I det arbetet undersöks möjligheten att behålla så många träd som det är möjligt, både utifrån byggnationen av KBC samt gestaltningen på platsen.

Annons

När bygget är klart kommer Slottstorget att återställas till en central och grön plats. I samband med det finns det också en möjlighet att plantera nya och friska träd.

Med vänliga hälsningar

Gavlefastigheter AB

Livsmiljö Gävle

Mer läsning: https://www.gd.se/artikel/insandare-snart-har-vi-bara-julgranen-pa-stortorget-kvar

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan