Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Bibliotekets stomme är inte tillräckligt stabil för att tåla ombyggnad

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Stommen i det nuvarande stadsbiblioteket bedömdes vara för instabil, skriver Miljöpartiet.

Bild: Maria Carlsson

Annons

Signaturen "En som inte förstår" vill höra vårt resonemang om hur vi resonerar kring långsiktig hållbarhet när nuvarande biblioteksbyggnad rivs för att ge plats åt ett nytt kulturhus. Skribenten påpekar i sin text att det mest hållbara borde vara att underhålla byggnaden ytterligare några decennier.

När vi nu äntligen tar steget och bygger ett kultur- och bildningscentrum för framtiden är placeringen avgörande. För att vårt nya kulturhus både ska kunna bidra till stadsutvecklingen på bästa sätt och verkligen bli den moderna mötesplats för kultur och bildning som Gävleborna efterfrågar så är det viktigt att tillräckligt utrymme finns för en mångfald av verksamheter.

Annons

Annons

Miljöpartiet förespråkar som bekant alltid återbruk och återvinning – vi ser nu till att avfallet minskar i Gävle och Gästrikland, vi har möjliggjort en utredning för ett cirkulärt center och andra sätt att öka återbruket och tittar även på hur byggavfall kan återvinnas.

När planeringsarbetet kring ett kultur- och bildningscentrum startade vid Slottstorget undersöktes flera olika vägar framåt; att behålla hela nuvarande byggnad och bygga ut på baksidans parkeringsplats, att enbart riva delen med fasad ut mot Slottstorget (Böndernas hus) och behålla huskroppen av tegel samt det nu valda alternativet att riva hela den nuvarande byggnaden för att bygga helt nytt från grunden.

Vi hade så klart gärna sett att delar av den nuvarande stadsbiblioteksbyggnaden kunnat användas för det nya biblioteket, för att hushålla med resurser. Nuvarande byggnadsstomme bedömdes dock inte vara tillräckligt stabil för de stora ingrepp som en ut- och ombyggnation skulle medföra.

Nivåskillnader och skillnader i våningshöjd är ett par faktorer, liksom att det sedan en lång tid tillbaka finns brister i den gamla byggnaden gällande exempelvis ventilation, avlopp, hisskonstruktion och taket på mellandelen. En omfattande ombyggnation med en instabil stomme och bristfälliga system är inte långsiktigt hållbart och därför har sakkunniga bedömt att en helt ny byggnad är det bästa alternativet. Gävle kommun har högt ställda hållbarhetskrav för nybyggnation vilka gör att byggnadens miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Annons

Det bör också tilläggas att denna satsning är viktig för våra medarbetare, som gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda Gävleborna och andra besökare biblioteksverksamhet årets alla dagar. Gävles befolkning har ökat stort sedan nuvarande stadsbibliotek invigdes och årligen görs cirka en halv miljon besök i huset så det har inneburit en stor utmaning. Efter en lång tid med bristande arbetsmiljö kan bibliotekspersonalen tillsammans med besökarna nu äntligen se fram emot mer ändamålsenliga lokaler.

Annons

Lika viktigt är det att en helt ny byggnad kommer att gå att anpassa för de olika verksamheterna på ett bättre sätt för medborgarna. En offentlig mötesplats där människor i olika åldrar och med olika bakgrund möts ökar tilliten oss Gävlebor emellan.

När vi har god tillgång till en stark kultur- och biblioteksverksamhet gynnas såväl individer som kollektiv; grunden läggs för en välfungerande demokrati där framtidstro och trygghet kan växa.

Vårt nya kulturhus ska byggas hållbart, flexibelt och funktionellt så att Gävlebor i många generationer framöver ska ha glädje och nytta av denna historiskt stora satsning på kultur och bildning!

Miljöpartiet Gävle

Therese Metz

kommunalråd

Helene Börjesson

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan