Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: De som har tillstånd att köra i Boulognern får inte köra fortare än gångfart

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

De som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra och parkera i Boulognerskogen, men bara längs en väg.

Bild: TT

Annons

I Boulognerskogens gemensamma ytor vistas personer från alla åldrar med olika sysselsättningar, allt från lekande barnfamiljer och hundägare till cafégäster och motionärer. Med så många människor i rörelse är det viktigt att alla följer de trafik- och parkeringsregler som finns i området.

Generellt är all fordonstrafik förbjuden längs Boulognerskogens gång- och cykelvägar, förutom vägen som går in till bangolfen via Västra vägen/blomkiosken där trafik med motorfordon är förbjuden.

Annons

Annons

Motorfordonsförbudet gäller alla fordon med undantag för de med verksamheter intill stora scenen som har särskild dispens. Samma dispens har även innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade där parkering endast får ske på särskilt markerade parkeringsplatser förutsatt att tillståndet ligger väl synligt i framrutan. Dessa fordon får inte framföras i högre hastighet än i gångfart.

Även polis, räddningstjänst och parkarbetare har rätt att framföra fordon i Boulognerskogen. Det är polisen som ansvarar för att övervaka platsen.

Om alla följer trafikreglerna kan alla som besöker vår fina stadspark njuta av tillvaron utan att behöva oroa eller irritera sig över otillåten biltrafik.

Gävle kommun

Livsmiljö Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan