Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Debatt: Vi väntar otåligt på att arkivet ska låsas upp igen

Barbro Sollbe påminner i en debattartikel om Arkiv Gävleborgs viktiga arbete.

Vad har Gävleborgs kaninavelsförening gemensamt med Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och tio andra organisationer? Jo, de är sedan 2020 nya medlemmar i en länsomfattande ideell förening som startade 1978, då under namnet Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län.

Bild: Ebba Bergström

Numera heter den Arkiv Gävleborg och har sina lokaler i den tidigare postterminalen på Fältskärsleden 10 i Gävle. (Våra två lokaltidningar finns sedan några år i samma komplex.) Och inte bara föreningar utan också företag, byalag, gårdar och privatpersoner, som vill bevara sina handlingar tryggt, kan lämna dem där. Det handlar om att dokumentera vad som kallas den enskilda sektorns historia i vårt län; den offentliga sektorn har sina egna kanaler. Men samarbete förekommer.

Annons

Annons

Det är mer än gamla protokoll. Arkiv Gävleborg – med fyra hyllkilometer fyllda även av äldre foton, affischer och en stor samling fanor och standar, allt noga registrerat och därmed sökbart – är ett vattenhål inte minst för den ökande skaran av släktforskare.

Järnvägsmännens centralorganisation i Gävle stiftades 1906 och skaffade sig en stilig fana, överlastad med symboler – en del till synes övertagna från franska revolutionen. En kvinna med fackla och klädd i blågult, en jordglob, ett ånglok, ett bevingat hjul, ett fast handslag… Fanan är en av många som finns hos Arkiv Gävleborg.

Vårt läns arkiv är ett av landets största, trots att det är ett av de yngsta. En förklaring ligger i regionens rika föreningsliv. Arkivet har i dag 624 medlemmar, men antalet arkivbildare är tio gånger större, cirka 6 000, eftersom tidigare mindre enheter – de må vara exempelvis Rödakorskretsar, Amnestygrupper eller fackföreningar – i många fall slagits ihop till större paraplyorganisationer eller förbund. Åtta medlemskap, exempelvis en Odd Fellow-loge och en IOGT-NTO-krets, har noterats som upphörda under 2020. Oavsett om organisationen lagts ner eller inlemmats i ett större sammanhang, finns handlingarna kvar.

Verksamheten går inte bara ut på att proffsigt bevara och katalogisera arkiven utan också att uppmuntra till att de används. Samlingarna hålls – kostnadsfritt! – tillgängliga genom öppna databaser, personlig forskarservice, generösa öppettider och visningar för allmänhet, föreningar och skolor. Det vill säga: i normalfallet. På grund av pandemin kan man tills vidare inte ta emot besök.

Annons

Efter nästan ett halvsekel med insyn i delar av Gävles föreningsliv har jag inte funnit någon annan organisation eller institution som medger sådan transparens som Arkiv Gävleborg.

Annons

På ett gammalt fotografi tågar järnvägsmännens blåsorkester, ledd av poliser i pickelhuvor, med sin fana genom staden, och befolkningen kantar gatorna.

Verksamhetsberättelserna kan, till exempel som i år, rapportera om 94 inlämnade arkiv, omfattande 145 hyllmeter. Eller 47 studiebesök av skolgrupper med totalt 892 deltagare. Till dessa berättelser knyts ytterst detaljerade verksamhetsplaner, vars resultat avrapporteras ett år senare. Där det i planen kunde ha stått: ”Vi ska fortsätta att förteckna inkommande arkiv, ta emot elevgrupper, lägga ut texter på vår blogg…”, utan mätbara mål, står det i stället: ”Vi ska under året förteckna 100 hyllmeter arkiv, ta emot minst 40 elevgrupper, publicera 50 texter på vår blogg…” Och i uppföljningen kan man läsa i vilken mån (och kanske varför) målen uppnåtts, överskridits eller underskridits. Exempelvis har det senaste året inneburit avsevärt färre besök men mer tid för registrering.

Efter Barbro Eriksson, som byggde upp hela verksamheten och var dess chef i 38 år, kom Ulla Ejemar i sju år. Hon har just efterträtts av Anders Wesslén, en 35-åring med bakgrund både i Länsmuseet Gävleborg och i Statens försvarshistoriska museer. Många väntar otåligt på att han ska låsa upp arkivet igen.

Barbro Sollbe

Annons

Annons

Till toppen av sidan