Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Barn och ungas psykiska hälsa – vårt gemensamma ansvar

Vi vill ge hemmen och familjerna verktyg för att ge barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt, skolornas olika professioner mer tid att stötta eleverna och civilsamhället stöd för att kunna erbjuda en meningsfull fritid med möjlighet till gemenskap, skriver Kristdemokraterna.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lili André, KD.

Annons

I en undersökning som nyligen gjorts av Ekot uppger mer än hälften av Sveriges regioner att den psykiska ohälsan bland unga, främst åldersspannet 16-23 år, har ökat under pandemin. Även andra rapporter och undersökningar visar på att barn och unga farit väldigt illa under pandemiåret, tre av fyra elever i grundskolan och gymnasiet uppger att de är ledsna och nedstämda (Novus).

Annons

Detta är mycket oroande då många av våra unga redan före pandemin upplevde psykisk ohälsa med nedstämdhet, depression, ångest och annan problematik.

Kristdemokraterna har vid flera tillfällen uppmärksammat den allt ökande psykiska ohälsan i samhället och här har politiken ett stort ansvar att identifiera, förebygga och rikta insatser för att hindra den växande psykiska ohälsan, speciellt bland våra unga.

Om vi ska kunna hjälpa våra unga till en bättre psykisk hälsa behöver vi förstå orsakerna, vilka kan vara både komplexa och mångfacetterade. I pandemins spår nämns bland annat det ökande stillasittandet, den alltmer utbredda ensamheten och i en del fall en otrygg hemmiljö. Unga mår dåligt i hemmen, i skolan och på fritiden.

Annons

Därför måste vi mobilisera för att utveckla hälsofrämjande insatser inom flera områden där olika samhällssektorer och aktörer bidrar och samarbetar. Kristdemokraterna vill bland annat skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, stärka elevhälsan och att kommunerna ska erbjuda obligatoriska föräldrastödsprogram. Psykisk ohälsa orsakar lidande för den unge men också för de anhöriga.

Vi Kristdemokrater vill öka medvetenheten och förståelsen för familjer med barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa. Här lyfter vi fram vikten av anhörigstöd, med information, stöd, behandling och avlastning.

Kristdemokraterna vill ge hemmen och familjerna verktyg för att ge barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt, skolornas olika professioner mer tid att stötta eleverna och civilsamhället stöd för att kunna erbjuda en meningsfull fritid med möjlighet till gemenskap.

Annons

Relationer är ett nyckelord och också inom hälso- och sjukvården måste barn och unga få chans till en kontinuerlig relation till den vårdgivare man behöver, därför är det viktigt med en fast vårdkontakt.

Vi vill ta ansvar för barn och ungas psykiska hälsa!

Kristdemokraterna Region Gävleborg

Jennie Forsblom

regionråd i opposition

Peter Åkerström

Lili André

Lars Österberg

ledamöter regionfullmäktige

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan