Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Kulturhuset och Slottstorget ett miljömässigt haveri

Under de senaste månaderna har den styrande koalitionens förslag till ett nytt bibliotek tagit fastare former, ett projekt de gett namnet KBC. Förutom av de många arkitektkritiker hårt kritiserade skisserna har frågorna om hela projektets hållbarhet duggat tätt. Frågor som koalitionen med allt större desperation och tomhet försökt värja sig från, skriver Måns Montell, M.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Måns Montell, M.

Bild: Helena Björklund

Annons

Att Gävle behöver ett modernt bibliotek är de flesta överens om, något som undertecknad argumenterat för i mer än tio år. Moderaternas förslag har varit att bygga ett nytt på en tom tomt, där nuvarande byggnad skulle kunna säljas och användas för andra ändamål. Bäst ur såväl ekonomiskt hänseende som ur en hållbarhetssynpunkt. De som styr drivs dock av en rivningshysteri, utan en tanke på miljö och ekonomi.

I ett försök att slå ifrån sig kritiken om bristerna på hållbarhetstänk hävdar Therese Metz, MP och Helene Börjesson, MP att det gjorts en utredning kring de olika alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad en sådan utredning säger, eller vilken de syftar på framgår inte. Skälet är enkelt, någon sådan utredning har aldrig gjorts.

Annons

Annons

Ställer man frågor om detta till Gavlefastigheter är svaret tydligt, de har inte gjort någon utredning. Placeringen av KBC, inklusive ritningen, är ett rent politiskt beslut och grundar sig enbart på kohandel mellan S, C, MP och L utan hänsyn till hållbarhet och miljö.

I en annan artikel inlindad i floskler om återbruk och återvinning, driver samma personer tesen att dagens bibliotek inte skulle klara av en ombyggnation. Även här saknas stöd, läser man det beslutsunderlag Gavlefastigheter tog fram inför beslutet nämns inget alls om detta.

Sanningen är förmodligen raka motsatsen, Gefle Vapen hade säkerligen lämpat sig ypperligt för ombyggnation till bostäder. På samma sätt som Gavlegårdarna nu bygger om Omvårdnad Gävles gamla kontor till attraktiva lägenheter. Det hade varit klimatsmart och återbruk i verklig mening.

I samband med bygget av KBC önskar även partierna omdana Slottstorget genom att avverka ett stort antal träd. Även om de nu efter en sällan skådad proteststorm försöker distansera sig från beslutet, är det den linjen de hela tiden har önskat och drivit. Här är snarare Socialdemokraterna drivande och deras syn på träden på Slottstorget blir tydlig när Daniel Olsson, S, intervjuas (GD 20/4) och hävdar att dessa elva träd inte ses som särskilt värdefulla.

Annons

Moderaterna har och kommer fortsätta försvara träden från avverkning. Något även Miljöpartiet även säger sig göra, men i konkret handling har de röstat emot varje förslag som lagts fram för att garantera att träden inte avverkas. Vill man att Gävles skattepengar hanteras med omsorg och vår stadsmiljö utvecklas och inte avvecklas likt Slottstorget finns det bara ett parti att rösta på – Moderaterna.

Måns Montell, M

ledamot av kommunfullmäktige och andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan