Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Gävleborgs län måste skydda mer skog

För att leva upp till EU:s mål för den biologiska mångfalden måste vi skydda minst 30 procent av Sveriges skogar. I Gävleborgs län är i dag bara 2,7 procent av skogen formellt skyddad. Politikerna i länet måste ta frågan om biologisk mångfald på allvar, skriver Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Isadora Wronski. Pressbild

Annons

Pandemin har fått många svenskar att återupptäcka värdet av våra skogar. Över hela landet har människor strömmat ut från tätorterna för att få avkoppling, lugn och återhämtning. Men våra skogar är också en global angelägenhet, när det handlar om att bromsa klimatkrisen. Det norra barrskogsbältet, där en stor del av Sveriges skogar ingår, binder mer koldioxid än världens alla regnskogar tillsammans.

Annons

Annons

I stället för att vårda denna fantastiska resurs skövlar vi i dag våra skogar och 80 procent av det som huggs blir engångsartiklar och biobränslen. Det innebär att den koldioxid som växterna lagrat är ute i atmosfären inom två år. Samtidigt tar det 60-120 år innan de nya träd som planteras har bundit in samma mängd koldioxid.

För att säkra den biologiska mångfalden och ta tillvara på skogens klimatpotential måste det svenska skogsbruket förändras i grunden. Ett första steg är att göra verklighet av EU:s biodiversitetsmål och skydda minst 30 procent av skogen. I Gävleborgs län är i dag endast 2,7 procent av länets skogar formellt skyddade, vilket är under all kritik. Motsvarande siffra för hela landet är enligt SCB bara 8,7 procent.

Vi uppmanar därför politiker i Gävleborgs län att:

Lämna förbränningens tidsålder och sluta elda upp våra skogar i fjärrvärmesektorn. Ställ om till en hållbar värmeproduktion genom att satsa på storskalig solvärme med säsongslager.

Upprätta en skogsstrategi i varje kommun som utgår från miljömålen och målet om 30 procent skyddad skog, i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald.

Slopa kravet på att kommunernas skogar ska ge avkastning, samt undanta skogar med naturvärden från exploatering vid stadsplanering.

Inför hyggesfria metoder i kommunernas och regionens skogar och skriv avtal med lokala skogsägare om hyggesfria metoder för ökade möjligheter till friluftsliv och turism.

Annons

Levande skogar är nödvändiga för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för samhällets trygghet och välfärd. Därför måste vi sluta med kalhyggesbruk och ställa om till mer till mer hållbara skogsbruksmetoder. Naturhänsyn kan inte förpassas bara till reservaten. Att säkerställa det för kommande generationer kommer bli en av politikens allra viktigaste uppgifter, såväl på riksnivå som i Gävleborgs län.

Isadora Wronski

Sverigechef för Greenpeace

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan