Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Reformera strandskyddsreglerna för landsbygdens skull

Vi behöver öka det lokala inflytandet över strandskyddet när strandskyddsreglerna föreslås bli reformerade från och med årsskiftet 2021/22. Vår utmaning i Gävleborg är inte att det byggs för mycket längs våra stränder, snarare tvärtom, skriver Olle Persson ordförande, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi anser dock att man bör gå ett steg längre och öka det lokala inflytandet över strandskyddet, anser debattören.

Bild: Emilia Hellman

Annons

Utredningen ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” ligger därför rätt i tiden. Det finns kommuner i storstadsområden med alltför stort exploateringstryck i strandnära områden. Men å andra sidan finns det landsbygdskommuner där graden av exploatering är låg eller obefintlig samtidigt som det finns tillgång till strandnära områden som i dag stängs för nybyggnation av bostäder.

Annons

Annons

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg anser att strandskyddsfrågan är viktig för att öka möjligheten till att skapa attraktiva boenden i strandnära områden på landsbygden där tillgången till stränder är god. I vårt remissvar på strandskyddsutredningen välkomnar vi därför utredningens förslag till mer differentierat strandskydd med möjligheten att ta bort strandskyddet från områden med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand.

Vi anser dock att man bör gå ett steg längre och öka det lokala inflytandet där kommunerna ges rätt att besluta om strandskydd utan överprövning av länsstyrelserna. I stället ska beslut kunna överklagas av sökande till exempelvis Naturvårdsverket (eller annat centralt statligt organ som riksdagen utser). Vidare bör strandskyddet slopas för alla vattendrag utan vattenföring året om och slopas för sjöar och vattendrag som är mindre än 15 hektar.

Landsbygden måste ses som en tillgång för framtida hållbar tillväxt. I ett långsiktigt perspektiv måste landsbygden utvecklas för att attrahera boende och företagande. Föreslagna lättnader i strandskyddet är ett viktigt delmål för denna utveckling. Marknadsvärdet vid byggande på landsbygd kan ökas om man får lättare att bygga i strandnära områden och på så sätt kan lättnaden i strandskyddet ha en direkt positiv påverkan på landsbygdsutveckling.

Olle Persson

ordförande Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan