Annons

Annons

Annons

Ishockey

Insändare
Insändare: Försök vara en del av lösningen själv, Elin Larsson!

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Oklara och svepande formuleringar om Brynäs värdegrund och alla män som Elin Larsson är frustrerad över i sin krönika "Var en del av lösningen, Brynäs!" 20 maj 2021, leder ingen vart. Inte heller förnumstiga utbrott över att Brynäs lät en brottsmisstänkt spela i kvalet.

Hon stoppar in det oprecisa ordet värdegrund i stället för att ta itu med det mest grundläggande vi har i en rättsstat, nämligen demokratiskt instiftade lagar och dess efterlevnad. Vad som tillåts och inte av våldsamma handlingar är i princip redan reglerat i svensk lag, och inför denna är vi alla lika, män som kvinnor. För den som bryter mot lagen väntar påföljd av polis och därefter inför domstol. Ingen skall dömas ohörd.

Annons

När kvalspelet pågick var inte den misstänkta spelaren dömd för något brott. Om klubben hade stängt av honom innan han blivit rättsligt prövad men med hänvisning till ”värdegrund”, så hade det inneburit att man agerat i strid med svensk rättspraxis.

Annons

Vad som är rätt och fel var något som inte ifrågasattes före 1990-talets värdegrundsdebatt då man började diskutera etik och moral som relativa begrepp. I spåren av globaliseringen hade Sverige blivit ett heterogent och segregerat samhälle. Grundläggande normer för den sociala sammanhållningen var hotad. I dåvarande regeringen 2010 lade man vikt vid de mänskliga rättigheterna och demokrati. Genom värdegrundsdialog skulle problemet lösas i civilsamhället, skolan osv.  

I det kortare perspektivet, som i den aktuella frågan om klubben Brynäs, kan man ifrågasätta den eventuella nyttan med dialoger om mänskliga rättigheter och demokrati. Eller för att citera direkt ur skrivelsen: ”En individ som utsätter en annan individ för ett brott bryter alltså inte mot de mänskliga rättigheterna i juridisk mening, utan mot den nationella lagstiftningen” (Dialog om samhällets värdegrund 2009/10:106).

När Elin Larsson tar till brösttoner om Brynäs värdegrund riskerar hon att bli kontraproduktiv. Fokusera i stället på det konkreta problemet. Våldsutsatta kvinnor är i större behov av att lagstiftningen efterlevs än att det förs allmänna dialoger om allas lika värde.

Eva Åsén Ekstrand

Svar direkt: Det är inte nonsens att värdegrunder (förändrade attityder och liknande) kan vara en grogrund för förändrad lagstiftning

Självklart löses inte alla problem med enbart ett värdegrundsarbete men det är inte nonsens att värdegrunder (förändrade attityder och liknande) kan vara en grogrund för förändrad lagstiftning. Man ska komma ihåg att en klubb (eller vilken annan organisation som helst) inte är en domstol utan har möjlighet att sätta upp egna värderingar de förväntar sig att spelarna lever efter, som ett komplement till den lagstiftning vi har.

Annons

Annons

Att klubben haft två spelare som varit misstänkta för brott mot kvinnor är olyckligt och tyvärr något som avspeglar samhället i stort. Brynäs är en viktig aktör i såväl Sportsverige som i det lokala samhället här. Därför är det också av yttersta vikt att de arbetar för att vara en del av lösningen framåt.

Att prata om värderingar och vara en god förebild står inte emot en kraftfull lagstiftning som tar brott mot kvinnor på allvar, tvärtom kan det arbetet leda till konkret förändring. Sannolikt kommer även morgondagens förövare att vara sportintresserade. Om vi då har en, eller flera, klubbar i Idrottssverige som arbetar med att vara goda förebilder och efterleva sina värderingar så kommer det att hjälpa.

Elin Larsson

ledarskribent

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan