Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Stöd till vindkraftsplanering i Gävleborg minskar klimatutsläppen

Regeringen måste snarast införa ett statligt planeringsstöd till kommunerna för uppdatering av deras vindkraftsplaner. Detta vore en mycket effektiv åtgärd som underlättar klimatomställningen av industrin och transporterna inte bara i Gävleborg utan i hela Sverige.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Maria Röske, vd för Wpd Sverige, är en av undertecknarna. Pressbild

Annons

Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterade nyligen sin nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Myndigheterna vill att länsstyrelserna, i samarbete med kommunerna, ska skapa förutsättningar för cirka en tredubbling av den landbaserade vindkraftsproduktionen så att den uppgår till 80 TWh. Det motsvarar ungefär halva den nuvarande elproduktionen i Sverige.

Den ökade elproduktionen är nödvändig både för att klara industrins omfattande klimatsatsningar i norra Sverige och för att stärka elförsörjningen i söder.

Utbyggnadsbehovet i Gävleborg anges till 7,5 TWh, vilket kan klaras med totalt 357 moderna vindkraftverk som tar två procent av länets yta i anspråk. Men var bör dessa byggas?

Annons

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har pekat ut områden i länet som ur ett nationellt perspektiv är lämpliga för vindkraft. De vill nu att länsstyrelserna ska föra in regionala aspekter och tillsammans med kommuner och andra aktörer peka ut lämpliga områden för vindkraft i länet.

Annons

Kommunernas nuvarande planer för vindkraft är ofta cirka tio år gamla, då de upprättades med hjälp av ett statligt stöd som infördes av alliansregeringen 2007. Många kommuner uppgav att de tack vare stödet kunnat öka kunskapen i kommunen om vindkraft och översiktsplanering.

Det bör nu införas ett nytt statligt stöd till kommunerna så att de får hjälp att uppdatera sina äldre vindkraftsplaner. Detta förslag har fått stöd av såväl länsstyrelser, regioner och kommuner som av företrädare för vindkraftsbranschen.

Om kommunerna i dialog med medborgarna uppdaterar sina vindkraftsplaner blir det tydligare var man får bygga och inte bygga vindkraft och lokala konflikter kan ofta undvikas.

Ett stöd till kommunernas vindkraftsplanering vore en extremt effektiv klimatåtgärd. Anta att 200 miljoner kronor i ett nytt planeringsstöd leder till att det byggs ytterligare tio TWh vindkraft, som annars inte hade blivit av. Det skulle kunna minska klimatutsläppen med cirka 6 miljoner ton om året, motsvarande tolv procent av Sveriges samlade utsläpp växthusgaser.

Ibland kan ett helt okontroversiellt beslut spela en mycket stor roll. Så är det nu, och det finns inget skäl för energiminister Anders Ygeman och klimatminister Per Bolund att vänta. Ett planeringsstöd till kommunerna i den kommande budgetpropositionen kan på ett effektivt sätt bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Det vore också mycket bra för Gävleborg.

Nätverket vindkraftens klimatnytta

Anders Wijkman

ordförande

Daniel Badman

ordförande Svensk Vindenergi

Linda Burenius

head of public affairs OX2

Hans Carlsson

VD Siemens Gamesa renewable energy

Maria Röske

VD wpd

Peter Zachrisson

VD Stena renewable

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan