Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Beklämmande okunskap om Sveriges skogar och skogspolitik

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ett avverkat träd ersätts med minst två nya träd. I Sverige planteras cirka 380 miljoner plantor varje år, skriver skribenten.

Bild: Per Eurenius

Annons

Kommentarer till Isadora Wronskis (Greenpeace) samt Miljöpartiets artiklar på GD Debatt, gällande biologiska mångfaldens dag.

Det är beklämmande att ta del av dessa artiklar, som innehåller så mycket okunskap om Sveriges skogar och skogspolitik.

Problemet är att organisationer som Greenpeace och Miljöpartiet undanhåller fakta när de presenterar skogen. Den information som ges från dessa organisationer ger Sveriges invånare en felaktig bild av svenskt skogsbruk. Och hur ska svenska folket kunna ta objektiv ställning när inte korrekt information lämnas?

Annons

Annons

Wronski säger att pandemin har fått svenskar att upptäcka skogen och njuter av den, för avkoppling, lugn och återhämtning. Ja, den svenska skogen är njutningsbar eftersom den är välskött av dess skogsägare. Skogsägare är måna om naturvärden och har stort intresse för skötseln av sina skogar.

Det som Isadora Wronski och hennes vänner i Greenpeace och Miljöpartiet inte förstår är hur skogarna skulle sett ut om de inte skötts som de gjorts i Norden de sista 100 åren. Det är ju bara att åka österut så ser man hur en vanskött skog ser ut.

Enligt wronski är det beklämmande att enbart 8,7 procent av Sveriges skogar är skyddade. Men om vi jämför oss med hur de flesta länder i EU rapporterar skyddad skog, så har Sverige 58 procent skyddad skog. Ska vi jämföra oss med andra är det bra att använda fakta och jämföra oss på samma sätt. Så Sverige ligger långt över EU:s mål om vi mäter på likartat sätt.

I artiklarna kritiseras att biologiska mångfalden utarmas.

För 10 000 år sedan försvann den sista isen efter senaste istiden. Då fanns inga arter. Om vi tittar i ett kortare perspektiv, från mitten av 1800 talet, så har det till i dag försvunnit cirka 200 arter. Samtidigt har 800 arter tillkommit så cirka 600 fler arter i dag.

Arter kommer och går, vissa arter konkurrerar ut andra arter och så vidare. Men plötsligt ska alla arter alltid finnas kvar. Det är ju att våldföra sig på naturen!

De senaste 100 åren har volymen skog mer än fördubblats. 27 procent av den svenska skogsmarken brukas inte. Beroende på frivilliga avsättningar, hänsynsytor och lågproduktiv mark.

Annons

Sedan början på 1990-talet har andelen hård död ved ökat med 100 procent. Äldre lövrik skog med 50 procent. Gammal skog med 70 procent och grova lövträd med 100 procent. Sedan 1998 har det blivit åtta miljoner fler fågelpar i våra skogar.

Annons

I Sverige har vi den årliga riksskogstaxeringen, så det finns bra underlag för skogstillståndet, om arter finns artdatabanken som underlag.

De är svårt att förstå att ”skydda” mer skog ska bidra till miljön och bromsa klimatkrisen. En skog som växer binder mycket koldioxid. Ju mer skogarna växer desto mer koldioxid binder de. Den svenska skogen tar upp cirka 83 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ett avverkat träd ersätts med minst två nya träd. I Sverige planteras cirka 380 miljoner plantor varje år.

Produkter som tillverkas av avverkad skog fortsätter att lagra kol, och trots att den avverkningen som sker varje år så ökar volymen växande skog varje år.

Produkter ur skog ersätter och kan ersätta produkter som olja, stål, plast, betong och så vidare. Det är väl bättre ur miljöhänseende? Trots produktion av trä, så blir det mer och mer skogsråvara! Hur fantastiskt och klimatsmart är inte det?

Skogsindustrin är en av landets mest betydelsefulla industrigrenar. Branschen sysselsätter 200 000 personer och står för nio-tolv procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Exportandelen totalt från skogsindustrin är nära 90 procent.

Om vi skulle välja att begränsa skogsindustrin enligt Greenpeaces och MP:s artiklar – hur tänker de kompensera för alla jobb, för det enorma exportvärdet och miljöaspekten? Vad ska ersätta skogsprodukterna? Skulle vara intressant se deras konstruktiva lösning på detta.

Med ovanstående vill jag bidra med att göra debatten mer objektiv.

Göran Lundgren

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan