Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: En jämlik välfärd i hela landet

Välfärden är kärnan i det svenska samhällsbygget. Med en gemensamt finansierad välfärd, med en skola, sjukvård och äldreomsorg för alla, oavsett storlek på plånboken, kan välfärdssystemet utjämna orättvisor och klyftor. Lärdomen av det senaste årets pandemi måste vara att vi ska bygga ett ännu starkare samhälle.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Elin Lundgren (s), Riksdagsledamot, Gävleborg och Kristoffer Lindberg (s), Kommunfullmäktiges ordförande Bollnäs. Foto: Jonas Forsberg, jfp Produktion

Bild: Privat

Annons

Ojämlikheten är ingen naturlag. Det handlar om att ta kontrollen över samhällsutvecklingen genom insikten att samhället går att förändra om den politiska viljan finns.

Det finns i dag stora skillnader i förutsättningar mellan kommuner, då arbetstillfällen i högre grad koncentreras till de större städerna, vilket vidgar klyftorna mellan människor i olika delar av vårt land. Inte sällan är behoven av välfärd större i de kommuner där skattekraften är lägre, bland annat till följd av utflyttning och en äldre befolkning. Detta är ett systemfel som leder till ojämlika villkor.

Annons

Annons

Skolan, omsorgen och sjukvården ska fungera och hålla hög kvalitet oavsett var i landet du bor. Vägen till ett mer jämlikt samhälle går inte genom skattesänkningar. Den modellen har prövats, inte minst under de senaste 15 åren. Detta samtidigt som många kommuner, framför allt de mindre, istället tvingats höja sin kommunalskatt för att klara välfärden. Vi behöver en översyn av skattesystemet och en tydligare fördelningspolitik där staten tar ett större ansvar för den långsiktiga finansieringen av välfärden och i större utsträckning kompenserar för ojämlika förutsättningar i landet.

Socialdemokraternas arbetsgrupp för fördelningspolitik, jämlikhet och rättvisa, ledd av finansminister Magdalena Andersson har identifierat behovet av reformer som kan utjämna de geografiska välfärdsorättvisorna. Ett reformförslag är att statsbidragen till kommunsektorn dels höjs, dels uppräknas automatiskt årligen för att följa de verkliga pris- och löneökningarna, och att det kommunala utjämningssystemet i större utsträckning än idag kompenserar för kommuners ojämlika förutsättningar. Detta för att säkra en jämlik vård, omsorg och utbildning oavsett var i landet du bor. Det skulle hela samhället gynnas av!

Vi välkomnar varmt dessa reformförslag för en jämlik välfärd i hela landet och för att bygga ett starkare samhälle där framtidstron omfattar oss alla, oavsett var vi bor.

Elin Lundgren (s)

Riksdagsledamot, Gävleborg

Kristoffer Lindberg (s)

Kommunfullmäktiges ordförande Bollnäs

Annons

Annons

Till toppen av sidan