Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Vi är alla förbannade på att våldet mot kvinnor inte får en ände. Vi läser om det. Våra vänner och bekanta drabbas. Vi tänker: Har vi inte kommit längre?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Elin Lundgren (S), riksdagsledamot, Gävleborg.

Bild: Arkivbild

Annons

Mäns våld mot kvinnor är inget nytt. Det verkar ha funnits länge, länge i de olika formerna det uppträder. Det handlar inte om enbart fysisk misshandel, utan också till exempel psykiskt-, ekonomiskt- och sexuellt våld.

Män som med olika medel förminskar och styr kvinnors liv. Det yttersta våldet är dödande, och den här våren fick det med rätta mycket uppmärksamhet då flera män dödade kvinnor de har eller har haft en relation med, under ett kort tidsspann. För de drabbade och deras anhöriga gör förstås den mediala uppmärksamheten ingen skillnad. Döden är definitiv.

Regeringen tog under förra mandatperioden fram en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regering har infört samtyckeslagen, skärpt straffen, byggt ut Polisen och ökat det statliga stödet till kvinnojourerna mångdubbelt.

Annons

Annons

Det är ett arbete som fortsätter tills varje kvinna är trygg. Därför presenteras nu politik på 40 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett åtgärdspaket låter förstås torrt och tråkigt för den som är förbannad över att detta pågår. Men utifrån frågans komplexitet och att vi inte vet vilka som är förövare måste vi ha många olika redskap, och nu har vi fått dom. Med det sagt, vi tror att det måste till ännu mer i framtiden eftersom samhällets syn på frågorna också ändras.

En av punkterna i det här förslaget handlar om att stärka skyddet för barn. Umgänge med en förälder får inte ske på bekostnad av ökad rädsla, otrygghet eller psykisk ohälsa. En utredning ska se över om skyddet för barn behöver stärkas vid frågor om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning. Helt enkelt, du är en dålig förälder om du utövar våld mot någon i familjen. Den synen har inte alltid varit självklar, eftersom föräldrarnas rätt till sina barn varit så stark.

Samhällets syn på vad som är en våldtäkt och synen på sexköp har också ändrats. Lyckligtvis. Därför kommer också det att föreslås höjda straff på de här handlingarna. Kvinnor är inte för män att använda som de vill. Tiden där män kunde göra vad de ville med en kvinna han var gift med är svunna tider. Att köpa sex är ingen bagatell. Den absoluta majoriteten av sexköp handlar om människohandel. Den som utsätts för sexköp ska betraktas som ett brottsoffer.

Annons

Kommuners skyldigheter när det gäller våldsutsattas rätt till egen bostad behöver förtydligas. Möjligheten att ge förtur till bostad för våldsutsatta och deras barn bör säkerställas.

Annons

Nu är förstås det våld som aldrig händer det bästa. Därför finns också en hel del förebyggande åtgärder med i åtgärdspaketet. De förebyggande tar längre tid, men är avgörande för att nå målet.

Vi socialdemokrater vet att arbetet mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand med arbetet för jämlikhet och jämställdhet. Vi fortsätter framåt tills trygghet gäller alla.

Sanne Lennström (S), riksdagsledamot, Uppsala län

Elin Lundgren (S), riksdagsledamot, Gävleborg

Patrik Lundqvist (S), riksdagsledamot, Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan