Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Eleverna har inte lärt sig någonting under pandemin

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges elever har tvingats betala ett högt pris under pandemin. Även om många klarat sig lindrigt undan från svår sjukdom har de gått miste om ett helt år i skolan. Sverige står nu inför en allvarlig utbildningsskuld. Ny forskning har visat att distansundervisningen haft en avsevärt negativ inverkan på lärandet. Samtidigt skryter Stefan Löfven om att kunskapsresultaten stigit. Nästa regering behöver ta ansvar för skolan och Sveriges elever.

Stefan Löfven påstod på en presskonferens den 28 juni, som mer liknade tio minuter av kampanjande, att fler elever idag klarar skolan och att kunskapsresultaten stigit. Detta menar jag är en förvrängning av sanningen eller en enorm naivitet hos statsministern. Förvisso var det färre elever som fick underkänt och fler elever som fick höga betyg, men detta är bara en del av sanningen.

Annons

Annons

Att påstå att resultaten i svensk skola stigit samtidigt som gymnasieeleverna tagit del av sin utbildning hemifrån sedan mars 2020 kan endast tolkas på två sätt: att eleverna lär sig mer hemma än i skolan eller att distansundervisningen bidragit till en ökad betygsinflation. Det sistnämnda är mest troligt.

I flera länder har det forskats på distansundervisningens konsekvenser. I Nederländerna kunde forskare konstatera att eleverna i princip inte lärde sig någonting nytt under distansundervisningen. Att distansundervisningen i Sverige skulle gett ett helt annat utfall är helt enkelt inte sannolikt. Därför är det märkligt att Sveriges statsminister står och skryter om just det i direktsändning. Även enhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik, Carina Sandström, menar att den mest troliga förklaring är att man satt för höga betyg i relation till elevernas kunskaper.

Hannes Snabb, Utbildningspolitisk talesperson Liberala Studenter.

Regeringen kritiserades kraftigt när man bestämde sig för att slopa de nationella proven under pandemin, bland annat från Liberalerna och många lärare. Ändå valde man att göra så. De nationella proven hade gett lärarna ett tydligt och trovärdigt betygsunderlag samtidigt som det hade varit möjligt att svara på varför högre betyg delats ut under pandemin. Det finns därför inte mycket som talar för Stefan Löfvens påstående om att kunskaperna hos Sveriges hårt kämpande elever stigit under denna period.

Annons

Kunskapstappet är allvarligt och riskerar stå Sverige dyrt i framtiden. Därför ställer Liberala Studenter nu fyra krav på kommande regering för att vända kunskapsresultaten på riktigt:

Annons

Vid en potentiellt kommande pandemi bör lärarkåren prioriteras vid vaccination. Även om skolorna haft en bekräftad smittspridning har lärarkåren stått i klassrummet och undervisat. Frånvarande lärare har bidragit till att eleverna gått miste om det oersättliga lärarstödet samtidigt som de friska lärarkollegorna tvingats arbetat dubbelt utan någon extra ersättning. Ska skolorna kunna hållas öppna behöver vi ha lärarna i klassrummet.

Fjärr- och distansundervisning bör aldrig normaliseras i skolan. Lärarstöd i klassrummet ska vara det enda sättet att bedriva undervisning på. Därför kräver Liberala Studenter att fjärrundervisningen nu slopas helt. Även i moderna språk där det tillåts permanent.

Ge rektorerna större befogenheter att styra över sina verksamheter. Det inkluderar även att de behöver ha möjligheten att anpassa timplanen om det finns behov för att prioritera det svenska språket eller matematik. Ingen elev ska lämna grundskolan utan att behärska att läsa och skriva på svenska.

Även bland de yngre eleverna, som under pandemin gått i skolan, har frånvaron varit hög. Därför bör nästa regering satsa mer resurser på grundskolan så att de elever som är i behov av stöd kan erbjudas stöd. Extra anpassningar kan inte ersätta läs- och skrivträning med lärare. Små grupper med tillgång till specialpedagog kommer lyfta de svagaste eleverna samtidigt som mer utmanande arbeten kommer kunna erbjudas de starkare.

Det är hög tid att vi börjar betala tillbaka på den utbildningsskuld som uppkommit under pandemin. För det behöver Sverige en ny och borgerlig regering som sätter skolan i främsta rummet.

Hannes Snabb

Utbildningspolitisk talesperson Liberala Studenter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan