Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Gästrike Återvinnare: Hushållen är duktiga på att sortera – men vi behöver bli bättre

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hej!

Svar på insändaren "Hur bra är vi på att sortera våra sopor?"

Gästrike återvinnare gör regelbundet så kallade plockanalyser där matavfall och restavfall från flerbostadshushåll respektive villahushåll i två representativa områden plockas igenom och analyseras.

Annons

Tydligt uppmärkt vad som ska vara i de olika containrarna på återvinningen i Gävle.

Bild: Jenny Kjellin

Annons

Det ger en bild av hur väl källsorteringen fungerar totalt och hur det skiljer sig mellan de olika bostadskategorierna.

Den senaste plockanalysen som gjordes 2018 visade att andelen ej utsorterade tidningar och förpackningar i soppåsen från villor var något lägre (36,3 procent) än från flerbostadshus (38,2 procent). Däremot var mängden ej utsorterade förpackningar i kilo räknat högre från villor (1,26 kg/hushåll och vecka) än från flerbostadshus (0,65 kg/hushåll och vecka) vilket kan förklaras med att villahushåll oftast konsumerar mer än ett lägenhetshushåll.

Generellt sett kan man säga att både lägenhetshushåll och villahushåll är ganska duktiga på att sortera ut förpackningar, men vi behöver bli bättre. Gästrike återvinnare arbetar därför ständigt för att öka sorteringen, till exempel genom våra miljöpedagoger som besöker skolor eller samverkar med bostadsbolag och genom kommunikationskampanjer av olika slag.

Vi upplever att de flesta i dag är mycket medvetna om vikten av att hushålla med våra resurser, men vi behöver i större utsträckning omsätta den kunskapen i ändrade beteenden.

I höst kommer vi att genomföra en ny plockanalys och vår förhoppning är att den kommer att visa på en ökad utsortering av matavfall och förpackningar, för en värld som räcker längre.

Mvh

Gästrike återvinnare

Annons

Annons

Till toppen av sidan