Annons

Annons

Annons

Annons

Agnes kulturhus

Insändare
Vi är medvetna om att det blir tillfälliga olägenheter

Svar från Jörgen Edsvik gällande Agnes kulturhus

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det nya Agnes kulturhus. Foto: Gävle kommun

Bild: Privat

Annons

I en insändare är Barbro Sollbe kritisk till att den befintliga biblioteksbyggnaden ska rivas och ersättas med det nya kultur- och bildningscentret Agnes kulturhus.

Det har länge funnits allvarliga brister i det nuvarande stadsbiblioteket från 60-talet, och olika politiska ledningar har återkommande uppmanats av personalen att lösa den dåliga arbetsmiljön i huset. Läckande tak och bristfällig ventilation är två av problemen och flera mindre projekt har lappat och lagat huset över tid. Ett stort problem är att byggnaden är konstruerad på ett sådant sätt att förändringar av struktur eller innehåll är svårlösta och blir mycket dyra att genomföra. Det gäller inte minst för att skapa bättre tillgänglighet.

Annons

Beslut att riva och bygga nytt, energisnålt, flexibelt och långsiktigt hållbart fattades därför, eftersom försök att rusta det gamla huset bedömdes bli lika kostsamt, men med ett mer osäkert slutresultat.

Annons

Agnes kulturhus kommer, när det är klart, ge personalen en fin och modern arbetsplats. Det finns också stora fördelar med att skapa en ny, central mötesplats. Här sammanför vi en rad verksamheter inom kultur- och bildningssektorn under samma tak. Ytorna riktade till barn och ungdomar bli större, nya kulturyttringar ges utrymme och turistbyrån flyttar in. Det ökar förutsättningarna för fler samarbeten, för jämlika möten och att besökare lättare än idag kan ta del av kultur och bildning i olika former.

Vi är medvetna om att det, som vid alla byggen, blir tillfälliga olägenheter för de som bor intill eller behöver passera bygget. Gavlefastigheter, som ansvarar för själva byggprojektet, har vidtagit åtgärder för att minska detta så långt möjligt, bland annat ska bullerplank sättas upp och pålning endast pågå vid de tider då det är som minst störande. Men det är omöjligt att genomföra ett så här stort bygge utan att det har en tillfällig påverkan på boende och närliggande verksamheter.

När Agnes kulturhus står klart, blir det en öppen, ljus och tillgänglig plats som kommer göra hela området mer tilltalande och attraktivt för alla Gävlebor och besökare. Vi binder samman Söder och Norr på ett bättre sätt, vilket stärker stadskärnan. Byggnadens utformning – utan tydlig baksida – innebär att platsen blir vackrare, ljusare och därmed tryggare att vistas på. Oavsett vad man tycker i dag och den något påfrestande byggtiden, kommer Agnes kulturhus, när det står klart, vara en självklar mötesplats för ung som senior, vilket för oss Gävlebor närmare varandra.

Annons

Annons

Det medborgerliga engagemanget för att bygga nytt på nuvarande plats har varit stort och har också styrt innehållet i det hus som nu ska byggas. Över 500 förslag på innehållet kom in från Gävleborna, över 300 förslag till namntävlingen och inga överklaganden kom in vare sig på detaljplan eller bygglov. Jag träffar dagligen Gävlebor som är mycket glada för att det äntligen funnits politiskt mod att genomföra denna satsning efter snart 15 års diskussioner om stadsbibliotekets framtid.

Jörgen Edsvik (S)

Kommunalråd och ordförande i den politiska referensgruppen för Agnes kulturhus

Annons

Annons

Till toppen av sidan