Annons

Annons

Annons

Trafikpusslet i Gävle

Här är planen för Gävles nya industriområde – kommunen bekostar infart från E4

Gävle kommun skjuter till pengar så att det nya industriområdet i Tolvforsskogen kan bli tillgängligt snabbare än vad Trafikverket har tänkt.

– Annars klarar vi inte våra tidsramar, säger kommunalrådet Åsa Wiklund Lång (S).

Tidningen berättade i oktober om omdaningen av Gävles trafikpussel som omfattar 18 olika projekt, kostar flera miljarder och sträcker sig nästan 20 år framåt i tiden.

► Läs mer: Harald lägger Gävles stora trafikpussel: "Krävs en portion tålamod"

Bärande delar är att järnvägen norrut mot Sundsvall ska få en ny dragning väster om E4, mellan Gävle och Axmartavlan. Samtidigt blir järnvägen dubbelspårig och i Tolvfors skapas en kompletterande tågstation, Gävle Västra.

Godsbangården som i dag ligger mitt i stan, på Näringen, flyttas till Tolvforsskogen väster om Sätra och E4 där den nya järnvägen ska passera (se karta).

Annons

En yta på över 1000 hektar i Tolvforsskogen väster om Sätra ska i framtiden rymma godsbangård och massor av företag, enligt kommunens planer. De breda vita korridorerna på kartan visar hur det är tänkt att den nya järnvägen ska dras, dels norrut mot Sundsvall, dels västerut mot Sandviken från Gävle Central. Järnvägsbroar byggs över E4. Kommunen vill skapa en nordlig infart till industriområdet från E4 i höjd med Texelvägen (vit ring på kartan). Karta: Gävle kommun

Annons

Runt den nya godsbangården ska det också skapas ett stort område för företag. Det är tänkt som en alternativ placering för de näringsidkare som tvingas flytta när Näringen förvandlas till bostadsområde. Men även nya företag ska få plats i Tolvforsskogen.

I Trafikverkets planer ingår att skapa en infart till industriområdet från trafikplats Gävle Norra, där Hamnleden möter E4. Men det arbetet ser ut att dra ut på tiden. Hela trafikplatsen ska nämligen byggas om med nya järnvägsbroar över E4.

– E4 behöver sänkas med fyra meter och Hamnleden med sju meter. Mycket kan hända i ett sådant stort byggprojekt så tidsplanen är i dagsläget väldigt osäker, säger Harald Knutsen, samhällsplanerare på Gävle kommun.

– Det handlar om tidsaspekten, säger Harald Knutsen om varför kommunen planerar en nordlig infart till det nya företagsområdet i Tolvforsskogen.

Bild: Erik Wikström

Enligt Trafikverkets senaste besked till kommunen kan det nya industriområdet tidigast bli tillgängligt år 2032. Men så länge vill kommunen inte vänta.

– Vi har ett skriande behov av ny verksamhetsmark för företag, säger Harald Knutsen.

Kommunen planerar därför att själv gå in och finansiera en nordlig infart till området från E4, i höjd med Texelvägen som går norr om Sätra. Då kan marken bli tillgänglig snabbare än vad Trafikverket har tänkt.

– Det är enklare att bygga där eftersom det inte är sammankopplat med hela järnvägsprojektet, säger Harald Knutsen.

Annons

Annons

I förra veckan godkände kommunstyrelsen ett samarbetsavtal med Trafikverket kring planerna. I ett första skede går kommunen in med tolv miljoner kronor till projekteringen, alltså planerings- och utredningsarbetet.

– Under projekteringen får vi en bättre prislapp på vad trafikplats Texelvägen kommer att kosta, men troligen runt 150-200 miljoner kronor. Det är sannolikt att den kostanden i sin helhet landar på kommunen även om det är Trafikverket som gör jobbet, säger Harald Knutsen.

Så här kan det nya verksamhetsområdet i Tolvforsskogen komma att se ut, enligt kommunens skisser.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) ser behov av att skjuta till de pengar som krävs.

– Annars klarar vi inte våra tidsramar. Så det här är helt nödvändigt för utvecklingen, både när det gäller att komma vidare med Näringen, men också för att få fram ny verksamhetsmark, säger hon.

Förhoppningen är att kunna ha den norra infarten till industriområdet klar 2028. Den södra infarten kommer att byggas som planerat men blir alltså klar tidigast 2032.

– Verksamhetsområdet blir ändå så pass stort att det kommer att finnas behov av två in- och utfarter, säger Harald Knutsen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan