Annons

Annons

Annons

Gävle

Debatt
Replik: Vindkraft kan samexistera med yrkesfisket

Aksel Ydren, projektledare hos Kustfiskarna Bottenhavet, skriver i en debattartikel 16/4 att utbyggnaden av vindkraft till havs behöver ta hänsyn till det kustnära yrkesfisket. Vi på wpd håller med om detta och vill ta tillfället i akt att redogöra för våra perspektiv på frågan.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Havsbaserad vindkraft inbegriper både stora projekt riktigt långt ut till havs, och mindre eller medelstora projekt närmare kusten. Projekten närmare land har en stor fördel i att de kan byggas kostnadseffektivt på kort sikt och därmed möta det stora ökande elbehovet.

Gedigna undersökningar och utredningar görs innan en vindkraftpark får tillstånd som ställer krav på bl.a. provfiske, samråd, bottenundersökningar, våg- och strömmätning och artinventeringar. Myndigheterna och domstolarna beaktar de intressen som finns inom området och ger inte tillstånd till vindkraftverksamhet om de bedömer att det allvarligt inskränker på ett annat centralt intresse.

Annons

Annons

Olle Hedberg, vd, wpd Offshore Sweden

Under den relativt korta byggnationsfasen följer begränsningar av fisket inom det aktuella området. Påverkan på fisket minimeras av oss som vindkraftutvecklare genom de villkor som följer av miljötillståndet; exempelvis skyddsåtgärder som minskar bl.a. undervattensbuller och sedimentspridning. Anläggningsarbetet begränsas också till årets mindre känsliga perioder för att inte negativt påverka det marina livet.

Det finns idag inte någon lag eller förordning som begränsar fiske inom havsbaserade vindkraftparker under drifttiden. Separationsavståndet mellan havsbaserade vindkraftverk kan uppgå till flera kilometer - på så sätt finns utrymme att bedriva fiskeverksamhet inom parken.

Olika intressen behöver ges utrymme inom samma region, exempelvis försvar, yrkesfiske och energiproduktion. Det finns många goda exempel på hur det småskaliga yrkesfisket och vindkraften samexisterar och till och med förstärker varandra genom förbättrade förutsättningar för fisket genom de konstgjorda rev som uppstår runt vindkraftverkens fundament.

Yrkesfisket har en ovärderlig lokalkännedom och kompetens som kan bidra till att möjliggöra utveckling av förnybar el till minsta möjliga påverkan. Som projektörer välkomnar vi att yrkesfiskarna deltar i samtalet och tillvaratar sina intressen, så att vår planering tillgodoser dessa på bästa sätt.

Olle Hedberg

Vd, wpd Offshore Sweden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan