Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Bygg i strandnära läge

Strandskyddslagen tillkom 1950 med kompletteringar 1975, för att säkra allmänhetens tillgång till stränder i en tid när stränder runt storstadsområdena riskerade att bli igenbyggda med hus och sommarstugor. Det fundamentala misstaget som då gjordes var att man stiftade en sträng rikstäckande lag, som omöjliggjorde strandnära hus- och stugbyggen även i glesbygd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Roger Hedlund (SD), riksdagsledamot Gävleborgs län.

Bild: Privat

Annons

Detta har över lång tid retat upp människor i glesbebyggda i delar av landet och lett till flera misslyckade försök att reformera lagen. Misslyckandena har enligt vår åsikt berott på institutionellt motstånd, inte minst från länsstyrelsernas sida. Efter den förra omarbetningen av strandskyddslagen 2009 och 2014, valde många länsstyrelser att använda instrumenten riksintressen och utökat strandskydd (upp till 300 meter) för att, mot lagstiftarens intentioner som vi ser det, undvika att strandskyddet lättades upp.

Annons

Annons

Vad som skulle behövas är att tydligt särskilja mellan naturskydd och människors rätt till att komma ner till stränder för rekreation. För naturskyddet finns en lång rad lämpligare verktyg såsom reservat av olika slag, nationalparker och skötselavtal med markägare. För att öka det lokala inflytandet behöver vidare länsstyrelsernas rätt att överpröva strandskyddsdispenser tas bort och mer makt flyttas till kommunerna, vilkas ledning väljarna kan ställa till svars i demokratiska val. Vi vill också att de utökade strandskydd som länsstyrelserna beslutat om efter 2009 ses över.

Den strandskyddsutredning som ligger till grund för regeringens proposition föreslår långtgående begränsningar av byggande längs den helt övervägande delen av våra kuster och dessutom runt de stora sjöarna och hela deras vattensystem. Detta skulle skapa mycket stora begränsningar som vi inte stödjer. Regeringens proposition hade behövt vara tydlig om att detta förslag inte skall föras vidare.

Centern anser att de förhandlat fram ett bra lagförslag tillsammans med MP. Från Sverigedemokraternas sida ser vi hur ett bra tillfälle har missats för att verkligen förenkla för människor som vill utveckla landsbygden. Därför röstar vi nej. Vi yrkar på en kompletterande utredning ur ett medborgarperspektiv snarare än ett tjänstemannadito, samt att en ny proposition med djupgående ändringar av strandskyddslagen arbetas fram snarast möjligt.

Annons

Centern kallar avslaget från M, KD, SD och V för en ohelig allians, men själva låter de sig styras av Miljöpartiets landsbygdspolitik.

Mats Nordberg (SD)

Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott

Roger Hedlund (SD)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy