Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Öka byggandet – genom att ge medborgarna större inflytande över arkitekturen

Enligt SIFO vill 70 procent av svenskarna helst bo i hus som ser ut som de som byggdes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Samtidigt byggs väldigt få sådana projekt i dag.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

William Elofsson, oppositionsråd Gävle (M) och Viktor Wärnick, riksdagsledamot från Gävleborgs län och bostadspolitisk talesperson (M).

Bild: Anders Sundin

Annons

Betonghusen i Klockargjutarparken på Söder i Gävle är ett exempel på då man gjort tvärt emot vad medborgarna önskar. Man valde att bygga lådor i betong i stället för att ta möjligheten som gavs att tillföra Gävles stadskärna byggnader i färg, med varierade fasader och taklandskap – för medborgarna att uppskatta både i dag och i morgon.

Bristen på lyhördhet föranleder att allt fler motsätter sig såväl nyproduktion som renovering av bostäder med motivet att det som planeras inte tilltalar. När politiken inte är lyhörd nog upplevs alltså att det bara kvarstår ett medel – att överklaga.

I dag har det till följd av överklagandeproblematik blivit betydligt svårare att genomföra byggprojekt i vissa kommuner och stadsdelar än i andra. Det tar i genomsnitt tio år att bygga ett flerfamiljshus, bland annat till följd av utdragna överklagandeprocesser. Möjligheten att överklaga myndighetsbeslut är viktig och utgör en grundläggande demokratisk princip. Samtidigt som möjligheten att överklaga kan föranleda att projekt försenas och fördyras eller rent av förhindras – vilket vi tror kan förebyggas genom att medborgarna ges större inflytande över arkitekturen.

Annons

Annons

Det som byggs i dag är generellt sett präglat av vad stadsbyggnadskontoren och arkitekterna vill se, snarare än vad medborgarna efterfrågar. Vi är av uppfattningen att det är möjligt att tillgodose medborgarnas vilja i större utsträckning, till exempel genom undersökningar av vilka stiluttryck som uppskattas och vad som önskas i olika områden. Om detta görs i inledningsfasen av ett projekt så blir det möjligt att tidigt ta hänsyn till medborgarnas vilja och därmed torde motståndet mot projektet senare i processen minska.

Ett sådant arbetssätt skulle på ett effektivt sätt kunna förena ett ökat medborgarinflytande med en snabbare och smidigare tillståndsprocess. Landets riksarkitekts uppdrag är i dag att samordna frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö i Sverige. När vi bildar en moderatledd regering i höst avser vi att ge riksarkitekten ett tydligt tilläggsuppdrag – att se över och lägga fram förslag på hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser avseende arkitektur vid nybyggnation och renovering.

I Gävle kommun vill Moderaterna därtill förtäta centrumkärnan – men ska det vara möjligt måste byggnationerna accepteras av Gävleborna. För Gävle kommuns del skulle ett maktskifte innebära att kommunens arkitekturpolicy omarbetas efter riksarkitektens slutsatser så att Gävle kan få fler centrumnära bostäder utan att det innebär fler betongkomplex.

Annons

En förtätning skulle ge stora fördelar för gävleborna. En förtätning möjliggör för fler att bo i centrum samtidigt som attraktiviteten ökar för företagsetableringar när centrala lokaler skapas. Förtätning för Moderaterna i Gävle innebär att byggnaderna ska bli högre, inte att de värdefulla grönområden som finns i centrum ska bli färre eller mindre. Helt enkelt en mer levande stadskärna där medborgarna får större inflytande över utformningen och arkitekturen.

Annons

Moderaterna tar inte ställning för någon särskild stilform; istället anser vi att det är medborgarnas generella önskemål som bör väga tyngst. Processen från idé till färdigt projekt måste bli smidigare och kortare. Det skulle medföra flera positiva effekter. Bostäder skulle färdigställas snabbare och dessutom skulle det göra fler projekt lönsamma och därmed bidra till ännu fler bostäder. Inte minst skulle de förhindra att fler misstag som det vid Klockgjutarparken sker.

Viktor Wärnick

riksdagsledamot från Gävleborgs län och bostadspolitisk talesperson (M)

William Elofsson

oppositionsråd Gävle (M)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy