Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ge lärarna i Gävleborg rätt förutsättningar för digitalt lärande

Svenska lärare vill använda digitala läromedel, men saknar både tid och utrustning för att kunna göra det på bästa sätt. Det visar en ny undersökning med 1 422 lärare över hela landet.

Nu krävs åtgärder för att ge lärarna i Gävleborg bättre förutsättningar att använda de digitala läromedlens styrkor fullt ut, skriver Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fredrik Bengtsson, vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin)

Bild: Pressfoto

Annons

En av utgångspunkterna i regeringens nationella digitaliseringsstrategi är att hög digital kompetens är en nyckelfaktor för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten hos landets elever. För att Gävleborg ska kunna bidra till denna utveckling krävs att länets 3 600 lärare får bättre förutsättningar att satsa på digitalisering.

Utöver att ge eleverna en likvärdig digital kompetens möjliggör digitala läromedel individanpassning och ökar tillgängligheten i undervisningen.

Det innebär exempelvis översättning till andra språk, att få svåra begrepp förklarade och att enkelt kunna fördjupa sig i ett ämne. Studier visar att möjligheten till individanpassning skapar en bättre undervisning, inte minst för elever med särskilda behov. I NE:s Lärarpanelen har 1 422 lärare i grund-, sär- och gymnasieskolor över hela Sverige besvarat frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel i deras skolor.

Annons

Annons

Undersökningen visar tydligt att landets lärare föredrar en kombination av digitala och tryckta läromedel – 59 procent vill använda båda formaten i samma utsträckning, 19 procent föredrar mestadels tryckta och 18 procent mestadels digitala läromedel.

Tyvärr visar Lärarpanelen att förutsättningarna att använda digitala läromedel ofta är bristfälliga. 53 procent av lärarna svarar att de inte får tillräckligt med tid för att lära sig hur digitala läromedel fungerar, och 30 procent uppger att den tekniska utrustningen fungerar dåligt. Lärare måste få förutsättningar att använda de läromedel som passar eleverna bäst utifrån ett inlärningsperspektiv.

Därför vill vi att följande förslag förverkligas:

1. Satsa på digital kompetens.

Vi vill se en satsning på att lyfta lärarnas och skolledarnas digitala kompetens – inte minst eftersom Skolverket konstaterat att många lärare saknar kunskap om digitala lösningar ska användas i undervisningen.

2. Prioritera utrustning och uppkoppling.

Gävleborgs rektorer måste ges möjlighet att lösa de tekniska problem som uppstår i lärarnas vardag. Därför behöver kommunerna i länet öka resurserna till digital infrastruktur i skolorna.

3. Ta lärarnas tidsbrist på allvar.

Det är naturligt att undervisningsformerna i skolan anpassas i takt med samhällets och teknikens utveckling. Lärarna bör därför få tid och möjlighet till kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.

Det är hög tid att ge alla Gävleborgs lärare samma chans att använda kvalitetssäkrade, objektiva och individanpassade läromedel fullt ut i undervisningen – så att fler kan lära sig mer.

Fredrik Bengtsson,

vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin)

Annons

Annons

Till toppen av sidan