Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Rör inte Rörberg

Det är obegripligt att Gävle kommunledning och landshövdingen/länsstyrelsen inte inser behovet av en närflygplats i ett omvärldsläge med katastrofer och osäkerhet.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"De senaste årens händelser gör att Rörbergs flygplats givetvis ska finnas kvar."

Bild: Arkivbild

Annons

Kommunledningen (S, Mp, C och L) och länsstyrelsen vill avveckla en väl fungerande flygplats med långa start- och landningsbanor i ett bra läge i en folk- och näringsrik region som Gävle/Sandviken. Nu backas förslaget om nedläggning också upp av Vattenfall, som vill bygga luftledningar över landningsbanorna till Microsofts datahallar i stället för markförlagda kablar.

Annons

De senaste årens händelser gör att Rörbergs flygplats givetvis ska finnas kvar. Det räcker att nämna tre händelser. Behovet av flygplats för släckningsinsatser av skogsbränderna i Hälsingland för några år sedan. Behovet för ambulansflygningar från Länssjukhuset under pandemin är stort och kan bli större nu när sjukhuset byggs ut. Säkerhetsläget med anledning av kriget i Ukraina kräver med all sannolikhet ökad beredskap för flygvapnet samt möjlighet för framtida utveckling av elflyg, drönare, skolflygningar med mera. Nuvarande taxiflyg, ambulansflyg, privatflyg och flygsport är bara en del av vad som behövs framöver.

Annons

Att Rörbergs flygplats inte finns med på regeringens lista över de 27 beredskapsflygplatser som anses samhällsviktiga och därmed får statligt stöd är märkligt men troligen beroende av kommunledningens inställning. Här bör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarsmakten verkligen se till att Rörberg kommer med på listan ur ett nationellt perspektiv. Det vill säga: Bevara Rörberg som flygplats!

Samhällsplanerare

Annons

Annons

Till toppen av sidan