Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Vätgas kan göra Gävleborg till en vinnare i omställningen

I en debattartikel i Gefle Dagblad den 6 maj ifrågasätter Pekka Seitola (M) den vätgasanläggning som Svea Vind Offshore planerar i samarbete med Gävle Hamn. Satsningen är ett steg på vägen mot storskalig utfasning av fossila bränslen, inte ett testlabb som Seitola tror. Svea Vind Offshore har avtalat med Gävle hamn om att etablera en anläggning för vätgasproduktion i hamnområdet som kan vara i drift redan nästa år.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mattias Wärn & Maria Brolin, grundare Svea Vind Offshore

Bild: Jan Sundström

Annons

I ett första skede räcker vätgasen till 20–40 lastbilar. Men det stannar inte där. Redan om några år, när den vindkraft som vi planerat i sju år tas i drift, finns det potential att fördubbla regionens elproduktion och i stor skala förse regionens industri och transportsektor med grön el och grön vätgas. Antalet svenska vätgasprojekt har exploderat de senaste åren, med Hybrits utveckling av fossilfritt stål som ett välkänt exempel.

Annons

Annons

Här i Gävleborg samarbetar industri, transportsektor, akademi och myndigheter i Mid Sweden Hydrogen Valley. Målet är att skapa ett integrerat vätgassamhälle – och därmed en hållbar region som kan bli en vinnare i den omställning som vi fortfarande har chansen att ta täten i.

Regionens industri har redan kommit en bra bit på väg. Stålproducenten Ovako planerar Sveriges största anläggning för vätgas i Hofors tillsammans med tunga industriaktörer som Volvo och H2 Green Steel.

Maserfrakt, ett av Sveriges ledande transportföretag med bred förankring i regionen, har avtalat med Svea Vind Offshore om leveranser av vätgas till fossilfria transporter.

Basindustrin i hela landet är tydlig med att det mest konkurrenskraftiga sättet att producera vätgas är el från vindkraft. Seitola bekymrar sig för att vindkraften varierar med vindstyrkan. Han borde ta reda på varför den energiberoende basindustrin inte är lika bekymrad. En viktig förklaring till det är att storskalig vätgasproduktion kan anpassas till varierande elproduktion – när det blåser mycket lagras vindenergin, när det blåser lite används vätgaslagren.

Seitola skriver att Sverige ska vara öppet för alla fossilfria energialternativ. Det är klokt. Gävle missade Volvo Cars och Northvolts batterifabrik och 3 000 jobb på grund av bristande eltillgång. Om någon av de havsbaserade vindparker Svea Vind Offshore kan ha klara inom några år hade funnits på plats redan i dag hade läget varit ett helt annat.

Annons

Låt oss se det positiva i det faktum att vi snart är på banan och att regionen därmed har alla chanser att locka till sig kommande framtidsetableringar.

Mattias Wärn & Maria Brolin,

grundare Svea Vind Offshore

Annons

Annons

Till toppen av sidan