Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Det finns ett behov av att inrätta Sjukvårdsslussar

Samtidigt som antalet tillgängliga vårdplatser minskat så har antalet överbeläggningar ökat. Gävleborg tillhör de regioner som har flest överbeläggningar i Sverige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helena Englund (L), gruppledare Gävleborg.

Bild: Privat

Annons

En överbeläggning innebär att en patient vårdas på en vårdplats som saknar fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Till det stora antalet överbeläggningar tillkommer dessutom många patienter som är inskrivna och vårdas på en annan vårdplats än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Annons

Överbeläggningarna på sjukhusen ger upphov till olika brister när en patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller patientens behov. Kvaliteten på vården riskerar att försämras och risken för vårdskador ökar påtagligt. Konstanta överbeläggningar skapar därmed en ineffektiv och patientosäker vård och försvårar för sjukvårdens personal att göra ett bra arbete och innebär en försämrad arbetsmiljö.

Annons

En lösning på problematiken är snabba och trygga hemgångar. Ingen färdigbehandlad patient ska hållas kvar på en sjukhusavdelning på grund av en ohållbar hemsituation. Ändå kan en stor del av vårdplatsproblematiken förklaras av att många vårdplatser är belagda med patienter som inte behöver sjukhusets vård, men som av olika anledningar inte kan skrivas ut. Beräkningar visar att cirka fem procent av alla vårdplatser upptas av patienter som inte borde vara där.

Många patienter är för friska för sjukhuset, men för sjuka för att komma hem. Det finns därför ett behov av att inrätta Sjukvårdsslussar med mellanvårdplatser. I mellanvården kan patienter få vård och rehabilitering så att de på ett tryggt och bra sätt sedan kan komma hem eller komma till sitt särskilda boende. Med detta förbättras patientsäkerheten och överbeläggningarna på sjukhusen kan minska. Patienter med större behov skulle då få de akutvårdssängar som idag är upptagna av färdigbehandlade patienter. Med vård och rehabilitering på Sjukvårdsslussar före hemgång minskas också risken att utskrivna patienter snabbt blir så dåliga att de behöver läggas in på sjukhus igen, vilket händer oftare i Gävleborg än i övriga landet.

Annons

Liberalerna vill starta Sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och på Ljusdals sjukhus. Eventuella merkostnader en etablering av sjukvårdsslussar kan medföra anser vi ska finansieras inom den ekonomiska ramen för Framtidsbygget.

Hasse Backman (L)

Regionråd i opposition Gävleborg

Helena Englund (L)

Gruppledare Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan