Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
En värdig äldreomsorg med pensionären i centrum

Företrädare för PRO och SKPF i Gävleborgs län följer debatten om äldreomsorg som pågår i många forum just nu. Äldreomsorgen är ju en omfattande fråga och därför måste den också belysas i ett brett perspektiv.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"De äldre generationerna har ju varit en del i bygget av det svenska välfärdssamhället."

Bild: TT

Annons

Utgångspunkterna borde vara två när det handlar om hur det svenska samhället ska behandla äldre med värdighet. Dels hur varje äldre person kan bemötas/behandlas på bästa tänkbara sätt, dels hur den personal som arbetar med äldre får bra förutsättningar att göra jobbet.

De äldre generationerna har ju varit en del i bygget av det svenska välfärdssamhället. De har med erfarenhet och kunskap omkring den fattigvård som samhället en gång erbjöd varit en del i den förändring som blev svensk välfärd för äldre. Det välfärdsbygget handlade om att ge bra livsvillkor för äldre hela livet, men också att omsorgen om äldre inte ska vara en fråga för den närmaste släkten utan genomföras av anställd personal.

Annons

Annons

Utvecklingen från tidigt 1900-tal fram till i dag är enorm, samtidigt är det i nutid tydligt att samhället drar ned på resurser för äldreomsorg. Intrycket nu är att omsorg om gruppen äldre har blivit mer byråkratisk med handläggare som ska bestämma vad den äldre har rätt till enligt ”regelboken”. Den tidigare tanken som var att den äldre själv skulle kunna bedöma behovet av hjälp har alltmer försvunnit i nuvarande bedömning av insatser för ett värdigt liv. Dessutom är det väl känt att det finns problem med underbemanning i hemtjänsten, köer med väntetid till särskilt boende och dåliga arbetsförhållanden för personal.

Det finns behov av nytänkande omkring omsorg av äldre, där omsorg som ges ska bedömas av den som har behovet. Det är dags att se bortom regelböcker och lyssna på den som känner behov av hjälp. Det finns också ett behov av att förbättra arbetstider, arbetsmiljö, utbildning och status för alla dem som arbetar närmast de äldre i dagens äldreomsorg. Finns de ekonomiska resurserna blir då frågan? Ja, eftersom skatterna har sänkts med över 300 miljarder kronor per år borde det finnas politisk vilja att återta en del av de resurser som försvann med skattesänkningarna.

Det är dags för omtag inom äldreomsorgen, låt de äldre vara delaktig i hur äldreomsorgen snabbt ska förbättras och hur framtidens äldreomsorg ska se ut!

Annons

Det handlar nu om att de som byggt svenskt välfärdsland också ska få en värdig ålderdom och möjlighet att ta del av den solidaritet som gemensam välfärd kan skapa!

PRO Gävleborg Anita Walther ordförande     

SKPF Lars Johansson ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan